Region Nałęczów

Polska
Nałęczów to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk, a na pewno jedno najstarszych na Lubelszczyźnie. Jego historia się początków XIX wieku i od tego czasu miasteczko to zdążyło wyrobić sobie dobrą markę wśród polskich uzdrowisk. Do dziś jego bogata tradycja kontynuowana jest w godny sposób, a ponadto Nałęczów jako uzdrowisko cały czas się rozwija.
      Nałęczów leży zaledwie 25 km od Kazimierza Dolnego i ok. 28 od Lublina (lotnisko), mimo to okolica miasta jest spokojna. W mieście i okolicach sporo jest zieleni, a większe kompleksy leśne oddalone są o 25 - 30 km (Kazimierski Park Krajobrazowy, Kozłowiecki Park Krajobrazowy).

Historia

      Nałęczów to bardzo stara miejscowość, powstała w miejscu dawnego wczesnośredniowiecznego grodu, który strzegł granicy polsko - ruskiej. Do roku 1772 nosiła nazwę Bochotnica, wtedy to ówczesny właściciel tych ziem Stanisław Małachowski herbu Nałęcz, nazwał miejscowość od nazwy swojego herbu. Na początku XIX w. odkryto lecznicze właściwości tutejszych wód. Pracowało tu wtedy wielu wybitnych polskich lekarzy, a pod koniec XIX w. trzech z nich – F. Nowicki, W. Lasocki i Konrad Chmielewski przeprowadzili modernizację uzdrowiska. Operację finansował ówczesny właściciel Nałęczowa Michał Górski, dzięki jego staraniom przekształcono Nałęczów w miasto - ogród i uczynił z niego liczący się ośrodek leczniczo - kulturalny. W roku 1963 Nałęczów otrzymał prawa miejskie. Dzisiejszy Nałęczów to nowoczesne uzdrowisko udanie łączące funkcje lecznicze z wypoczynkowymi.
      Jednym z najbardziej znanych kuracjuszy Nałęczowa był Stefan Żeromski, który akcję swojej powieści "Ludzie bezdomni" osadził częściowo właśnie w Nałęczowie i jego okolicach (Nałęczów występuje tam pod nazwą Cisy).

Zabytki

      Dawni szlacheccy właściciele Nałęczowa zostawili po sobie wiele, przede wszystkim jest to zespół pałacowo - zdrojowy, w którego skład wchodzi barokowo - klasycystyczny pałac Małachowskich (XVIII-XIX w.) i Stary Pałac (XVII w.). Do tego dochodzą budynki sanatoryjne (XVIII i XIX w.) i inne pomniejsze zabytki.
      W okolicach Nałęczowa wiele ciekawych miejscowości. Oprócz znanych powszechnie atrakcji Kazimierza Dolnego, Puław i Lublina, warto wspomnieć też o pozostałościach gotyckiego kościoła w Wąwolnicy (6 km), o rycerskiej wieży mieszkalnej i drewnianym kościele w Wojciechowie (5 km), o gotycko renesansowym kościele w Chodlu (ok. 20 km) czy o pałacu Zamoyskich w Kozłówce (jeden z najwspanialszych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych, ok. 36 km).
Pokaż cały opis


Wycieczki, Region Nałęczówzwiedzanie

      Miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić w regionie nałęczowskim i w jego sąsiedztwie to przede wszystkim Kazimierz Dolny (gdzie można wybrać się na rejs po Wiśle), Lublin ze wspaniałym Starym Miastem oraz zamkiem królewskim, a także Puławy z klasycystyczno - romantycznym zespołem pałacowym i romantycznym parkiem angielskim.

Drogi, transport

      W okolicach Nałęczowa biegną właściwie tylko dwie większe trasy – Warszawa - Lwów (przez Lublin i Zamość) i droga kraj. nr 12, którą przyjechać można tutaj z Polski zachodniej, np. z Wrocławia czy z Poznania. Ponadto od niedalekiego Lublina dolecieć można samolotem, port ten obsługuje także loty międzynarodowe.

Noclegi

      Nałęczów dysponuje dużą ofertą miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych, kwater prywatnych i w pensjonatach. Ogółem jest to prawie 700 miejsc noclegowych, a dobre oferty znaleźć można także w okolicznych miejscowościach takich jak Kazimierz Dolny, Puławy i oczywiście Lublin.

Wakacje, wypoczynek

      Nałęczów położony jest na Płaskowyżu Nałęczowskim, dlatego są to dobre tereny do jazdy na rowerze. Tym bardziej, że tutejsze drogi nie są ruchliwe, a okolica jest atrakcyjna krajobrazowo. Ciepły, nieco kontynentalny klimat Wyżyny Lubelskiej pozwala być raczej spokojnym o dobrą pogodę. Dzięki temu dobrze wypoczną tu kuracjusze, jak i osoby aktywnie spędzające wolny czas.
Opinie i wspomnienia
Obiekty
Miejscowości
© 2010 - 2024 Lasty.com.pl