Informacje turystyczne o Chorwacji

Chorwacja
Witamy!

Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj.
Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę "Piękną Naszą" zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego.
Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria.
Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja jest krajem spokojnym i szanującym gości.
Staramy się, by "Piękna Nasza" była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi wspomnieniami.

Witamy w Chorwacji!

INFORMACJE OGÓLNE
Położenie geograficzne:
Chorwacja rozciąga się do wschodnich krańców Alp na północnym zachodzie, do Niziny Panońskiej i Dunaju na wschodzie, w środkowej części Chorwacji znajduje się masyw Gór Dynarskich, a południowa część kończy się na wybrzeżu Adriatyku.
Powierzchnia:
Część lądowa zajmuje 56 594 km2, a powierzchnia wód terytorialnych 31 067 km2.
Ludność:
4 437 460 mieszkańców.
Struktura narodowościowa:
Większość mieszkańców to Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi, Włosi i Albańczycy.
System państwowy:
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.
Stolica:
Zagrzeb (779 145 mieszkańców) jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim w kraju.
Długość wybrzeża:
6 278 km, z tego 4 398 km to wybrzeża wysp i wysepek.
Liczba wysp i wysepek:
1 244. Największe wyspy to Krk i Cres. 50 wysp jest zamieszkanych.
Najwyższy szczyt:
Dinara 1 831 m n.p.m.
Klimat:
W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: w części kontynentalnej przeważa łagodny, ciepły, deszczowy klimat, na najwyższych szczytach wysokogórski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy łagodne i wilgotne. Średnia temperatura w kontynentalnej części kraju: styczeń - od 2 do 0°C i nieco niższa w najwyżej położonych miejscach, sierpień - około 20°C i około 12°C na najwyższych szczytach. Średnia temperatura na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9°C, sierpień - od 22 do 25*C, temperatura morza w zimie wynosi 12°C, a w lecie około 25°C.
Pokaż cały opis

Waluta:
Oficjalna Informacje turystyczne o Chorwacjiwaluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip)
Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoTeli i kempingów.
Karty kredytowe (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hoTelach, marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach.
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Dokumenty podróży:
Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W przypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywaTelstwo posiadacza).
Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji.
Przepisy celne:
Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 300,00 kun.
Obcokrajowcy i obywaTele chorwaccy zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej 10.000,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym.
Obcokrajowcy nie mający na terenie Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku od towarów i usług VAT, jeżeli kupili towar o wartości minimum 500,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji. Wniosek o zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł.
Przewóz żywych zwierząt przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez wszystkie przejścia graniczne, a większą ilość zwierząt można wwozić przez przejście graniczne, gdzie znajduje się inspekcja weterynaryjna.
Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego:
Przywożąc do Republiki Informacje turystyczne o ChorwacjiChorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie i czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne nie spełnia wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności.
Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny (MusTela putorius) z rodziny kun (MusTelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje ptaków (z wyjątkiem drobiu), gryzonie oraz króliki domowe.
Maksymalna ilość zwierząt:
Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu zwierząt domowych rozumie się wwóz pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za zwierzę podczas całej podróży. W przypadku wwozu powyżej pięciu zwierząt domowych mowa jest o wwozie komercyjnym i zwierzęta podlegają badaniu przez granicznego inspektora weterynarii i muszą być wwożone przez zatwierdzone przejścia graniczne.
Warunki:
Ogólne wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych: psów, kotów i tchórza zwyczajnego (nazywa się też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański, tchórz zwyczajny - MusTela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej: psy i koty muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO 11784 lub 11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania mikrochipu. W każdym momencie musi być możliwe stwierdzenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany Informacje turystyczne o Chorwacjijest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem, zwierzęta muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ oraz muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie.
Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej*, które mają poniżej trzech miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport i jeżeli od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie matki, od której są jeszcze zależne.
Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać następujące warunki: muszą być oznaczone mikrochipem, muszą mieć świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji), muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie, muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego laboratorium.
Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji.
Zwierzęta, które wwożone są w celach komercyjnych i te, które przewożone są w postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza.
* W celu uzyskania dodatkowych informacji o krajach, prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii.
Służba zdrowia:
Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki.
Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki Informacje turystyczne o Chorwacjizdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywaTeli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja).
Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty same. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych.
Służba weterynaryjna:
W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych. Informacje: Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii.
Święta i dni wolne od pracy:
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli Wielkanoc
1 maja - Święto Pracy Boże Ciało
22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem
25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji
5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 października - Dzień Niepodległości
1 listopada - Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych:
W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
Poczta i Telekomunikacja:
Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie od godz. 7.00 do 19.00; w mniejszych miejscowościach od godz. 7.00 do 14.00, a niektóre pracują z przerwą popołudniową. W większych miastach i miejscowościach turystycznych poczty dyżurne czynne są w soboty i niedziele.
Wszystkie automaty Telefoniczne działają na karty Telefoniczne, które można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą.
Za granicę można dzwonie z każdego aparatu Telefonicznego.
Energia elektryczna:
220 V, częstotliwość: 50 Hz.
Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.
Ochrona środowiska:
Ochrona gatunków biologicznych jest zgodna z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o kąpiele, woda w Adriatyku chorwackim jest wysokiej jakości i zgodna z kryteriami Unii Europejskiej.
W sytuacji wyjątkowego zanieczyszczenia Informacje turystyczne o Chorwacjiśrodowiska, należy powiadomić Centrum alarmowe 112.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących środowiska prosimy o kontakt z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 112!
Pod numer 112 można dzwonić przez całą dobę, bez względu na to, gdzie się znajdujesz w Republice Chorwacji albo w Unii Europejskiej.
Połączenie Telefoniczne jest bezpłatne.
Połączenie można zrealizować przez każdego operatora i przy pomocy wszystkich aparatów Telefonicznych wybierając numer 112.
W nagłych wypadkach Centrum 112 umożliwi rozmowę w jednym z języków obcych:
- angielski
- niemiecki
- włoski
- węgierski
- słowacki.
ZADZWOŃ POD NUMER 112!
Jeżeli potrzebna Ci:
- szybka pomoc medyczna
- pomoc straży pożarnej
- pomoc policji
- pomoc górskiego pogotowia ratunkowego
- szybka pomoc innych służb i operacyjnych jednostek ratunkowych.
Jeżeli zauważysz:
- pożar
- wyciek niebezpiecznych substancji, zanieczyszczenie pitnej wody, potoków, rzek i morza
- inne zjawiska, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi albo zwierząt, dóbr kultury i przyrody
Jak dzwonisz, należy powiedzieć:
- co się stało,
- gdzie się to stało,
- kiedy się to stało,
- czy są ranni, -jakie odnieśli rany,
- jakiej pomocy potrzebujesz,
- kto dzwoni?
PRAKTYCZNE PORADY
Ochrona przeciwpożarowa:
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko by zapobiec pożarowi!
Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów!
Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia!
Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej!
Co zrobić w przypadku pożaru?
- pożar należy natychmiast zgłosić straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 93 albo 112!
- użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób.
- powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu.
- POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POLECENIAMI STRAŻAKÓW.
PAMIĘTAJ:
Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie.
Na drodze:
- podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy Informacje turystyczne o Chorwacjiw weekendy i święta,
- prowadź będąc wypoczętym,
- dostosuj prędkość jazdy do warunków na drodze i ograniczeń prędkości,
- w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia.
Nad morzem:
- w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer 9155 (Narodowe
centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112
- zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku,
- podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków,
- poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz ją w odpowiedni sposób,
- opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych,
- zaopatrz się w dostateczną ilość wody do picia.
W przyrodzie:
- powiadom rodzinę lub znajomych o trasie lub planie wycieczki,
- poruszaj się po wyznaczonych szlakach i ścieżkach,
- zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia,
- przygotuj odpowiednią odzież i obuwie,
- weź ze sobą Telefon komórkowy,
- słuchaj informacji o prognozie pogody,
- otwartym ogniem manipuluj ostrożnie i zgodnie z przepisami,
- nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych.
(Czas jest najważniejszym czynnikiem, szybka informacja umożliwia szybką pomoc).
Ważne numery Telefonów:
Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: 385
Pogotowie ratunkowe: 94
Straż pożarna: 93
Policja: 92
Pomoc drogowa: 987
(przy połączeniach z zagranicy lub z Telefonów komórkowych należy wybrać +385 1 987)
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155
Ogólny numer ratunkowy: 112
Górska służba ratunkowa +385 1 4821 049
Informacje ogólne: 981
Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach Telefonu: 988
Informacja o międzynarodowych numerach Telefonu: 902
Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520 520
Chorwacki Automobilklub (HAK): +385 1 4640 800;
Wiadomości radiowe w językach obcych, w sezonie turystycznym:
Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim.
W sezonie letnim na Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz Informacje turystyczne o ChorwacjiWybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3 Górski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą ważne wiadomości w językach obcych (angielski, niemiecki, włoski)
W tym samym okresie, latem, wiadomości i komunikaty o sytuacji na drogach nadawane będą o każdej pełnej godzinie bezpośrednio ze studia Trzeciego Programu Radia Austriackiego, RAI Uno, brytyjskiego VIRGIN Radio, Radio Praga oraz międzynarodowego programu Chorwackiego Radia - Głos Chorwacji.
Latem dziennikarze Radia Praga raz dziennie przekazywać będą informacje dla czeskich turystów za pośrednictwem regionalnych radiostacji: Radio Split, Radio Dubrownik i Radio Rijeka.
SAMOCHODEM DO CHORWACJI
Dokumenty:
Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu.
Międzynarodowe prawo jazdy jest mile widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje automobilklub w miejscu zamieszkania.
Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym zagranicą, musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę rejestracyjną, którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju, którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zielona karta wydana dla pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne dokumenty, które uznaje chorwacki urząd do spraw ubezpieczeń.
Ograniczenia prędkości:
50 km/h na terenie zabudowanym,
90 km/h poza terenem zabudowanym,
110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu,
130 km/h na autostradach,
80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców,
80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami,
100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci.
Na mokrej jezdni dostosuj prędkość do warunków na drodze.
W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi.
Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie Telefonu komórkowego.
Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa. Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe Informacje turystyczne o Chorwacjiwyposażenie samochodu, kierowca zobowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie (zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy).
Stacje benzynowe:
Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz.
Opłaty drogowe:
Na autostradach:
A1 Zagrzeb -Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Ravča,
A2 Zagrzeb - Zaprešić - Krapina - Macelj,
A3 Bregana -Zagrzeb - Slavonski Brod -Županja - Lipovac,
A4 Zagrzeb - Varaždin - Goričan,
A5 Osijek-Đakovo - Sredanci,
A6 Zagrzeb - Karlovac - Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka,
A7 Rijeka - Rupa.
Na drogach ekspresowych:
"Istryjski Y" z punktami opłaty drogowej "Tunel Učka" i wiadukt "Mirna"
Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego:
O wypadku drogowym najpierw należy powiadomić Policję (Tel.: 92) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach.
Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie ratunkowe (Tel.: 94).
Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję.
W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer Telefonu 987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać +385 1 987).
W jaki sposób uniknąć korków na drogach?
Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego największego natężenia ruchu.
Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując Informacje turystyczne o Chorwacjisię z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: +385 1 4640 800) lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz).
SAMOLOTEM:
Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym:
Port Lotniczy Dubrownik
Tel.: +385 20 773 333
Port Lotniczy Pula
Tel.:+385 52 530140
Port Lotniczy Rijeka
Tel.:+385 51 842 134
Port Lotniczy Split
Tel.:+385 21 203 555
Port Lotniczy Zadar
Tel.:+385 23 205 800
Port Lotniczy Zagrzeb
Tel.: +385 1 4562 222
Małe lotniska przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym:
Lotnisko Brač>
Tel.: +385 21 559 701
Port Lotniczy Osijek
Tel.:+385 31 514 402
Lotnisko Mali Lošinj
Tel.:+385 51 235 148
Mniejsze lotniska przyjmujące samoloty ogólnego przeznaczenia i okresowy przewóz aviotaxi:
Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj.
Lotniska międzynarodowe:
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj.
Informacje: Zagrzeb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrownik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar+385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711, Mali Lošinj +385 51 231 666.
Croatia Airlines:
Chorwackie linie lotnicze i członek aliansu lotniczego Star Alliance, posiada bezpośrednie połączenia z Chorwacji do wielu miast europejskich: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt, Londyn, Monachium, Paryż, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń, Zurych, Dusseldorf, Kopenhaga, Podgorica i Prisztina. Istnieją sezonowe połączenia wybrzeża z miastami w Austrii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines umożliwia swoim pasażerom loty do miast na całym świecie.
Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji:
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Informacje turystyczne o ChorwacjiShuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.
DROGĄ MORSKĄ:
Agencja ds. Morskiej Żeglugi Przybrzeżnej
Międzynarodowe linie promowe:
Zadar - Ancona, Sptit - Ancona, Split - Stari Grad - Pescara, Ancona - Split - Pescara i Rijeka -Split - Stari Grad (Hvar) - Korčula -Sobra (Mljet) - Dubrownik - Bari Dubrovnik - Bari (bezpośrednio): Vis - Ancona, Stari Grad - Ancona
Przybrzeżne linie promowe:
Rijeka - Split - Stari Grad/Hvar -Korčula - Dubrownik.
Lokalne linie promowe łączą ląd z wyspami:
Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi Otok, lž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, Półwysep Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet i Sipan, a lokalne linie żeglugi morskiej i linie ekspresowe łączą pozostałe zamieszkane wyspy, na których nie ma ruchu samochodowego.
Linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Sušak, Unije, Cres, llovik, Pag, Rab
Region Zadaru - Ist, Molat, Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda
Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis
Region Dubrownika - Mljet, Sipan, Korčula, Lastovo
Region Szybenika - Žirje, Kaprije
Unie sezonowe: Sezonska linija: Pula - Unije - Mali Lošinj - llovik- Zadar.
Linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Srakane, Unije, llovik, Sušak
Region Zadaru - Dugi Otok, lž, Rava, Vrgada
Region Szybenika - Prvić, Zlarin Region Splitu - Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo
Region Dubrownika - Šipan, Lopud, Koločep
Jadrolinija:
Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych i ekspresowych.
Pozostali przewoźnicy morscy:
Rapska plovidba d.d.
Mediteranska plovidba d.d.
Linijska nacionalna plovidba d.d
G&V Line d.o.o.
Split Tours
Miatours
Ivante d.o.o
Kapetan Luka
SNAV
Venezia lines
Blue Line International
Emilia Romagna Lines Informacje turystyczne o Chorwacji
Urzędy celne dla statków zagranicznych:
Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrownik.
Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat.
ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM REPUBLIKI CHORWACJI:
Osoba dowodząca jednostką wpływającą na terytorium Republiki Chorwacji drogą morską jest zobowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania i poświadczenia listy załogi i pasażerów lub listy osób w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji, obowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi, w odpowiednim kapitanacie portu wykupić winietę lub dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz listę osób (jeżeli chce ją utworzyć).
Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości od 3 m wzwyż oraz jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc jednostek napędowych wynosi 5 kW lub więcej.
Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami, bez względu na długość (np. kajak, rower wodny, itp.).
Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie przechowywania jej w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji.
Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne).
Łodzie pomocnicze należące do macierzystej jednostki lub jachtu, muszą posiadać oznakowanie tej jednostki lub jachtu i muszą być wpisane w dokumentach macierzystej jednostki pływającej. W takim wypadku nie jest wymagane wykupienie dla nich winiety.
Winieta musi się znajdować w widocznym miejscu na jednostce pływającej, a termin ważności winiety wynosi jeden rok od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi być naklejony na liście osób. Na jednostce pływającej po wodach Republiki Chorwacji muszą się znajdować oryginały Informacje turystyczne o Chorwacjinastępujących dokumentów:
- winieta,
- poświadczona lista załogi i pasażerów,
- poświadczona lista osób, które mogą przebywać na jednostce pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji),
- dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna,
- dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej,
- dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC),
- dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane przez właściciela.
Lista załogi i pasażerów oraz lista osób:
Lista Załogi i Pasażerów:
Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej, poświadczana jest przez kapitanat portu pieczęcią i podpisem.
Jeżeli dowódca jednostki pływającej w trakcie pływania po wodach chorwackich nie zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału. Jednostki pływające, na których nie ma możliwości dłuższego pobytu (jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów.
Dowódca jednostki pływającej może w Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej część), z którą przypłynęła z zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić zmianę załogi w kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z Republiki Chorwacji.
Lista osób:
Dowódca jednostki pływającej, która zamierza zmieniać załogę w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji, zobowiązany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale przedstawić listę osób, które będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna liczba osób wpisanych na listę nie może być większa od dwukrotnego dozwolonego stanu osobowego powiększonego o 30 % pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej. Stan osobowy jednostki pływającej określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy kraju pochodzenia bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie regulaminu o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi.
Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety.
Lista osób może być w całości Informacje turystyczne o Chorwacjiwypełniona w momencie wykupienia winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej w liście osób. Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Ilość zmian osób wymienionych na liście osób jest nieograniczona. Na listę osób nie wpisuje się osób, które przebywają na jednostce pływającej w trakcie postoju w porcie lub miejscu do kotwiczenia.
Na listę osób nie wpisuje się osób w wieku poniżej 12 roku życia i nie wlicza się ich do maksymalnej liczby osób.
Lista osób na jednostkach wpływających na wody chorwackie nie musi być wystawiona w momencie wykupu winiety, można ją wystawić w późniejszym terminie tzn. w momencie zmiany załogi na terytorium Chorwacji.
Zameldowanie:
Obcokrajowcy przypływający do Republiki Chorwacji na jednostkach pływających pod obcą banderą, przeznaczonych dla celów rekreacyjnych lub sportowych, zakwaterowani na tych jednostkach zgłaszają swój pobyt tylko w porcie lub przystani, gdzie po wpłynięciu do Chorwacji odbywa się kontrola graniczna.
Jeżeli obcokrajowiec przekroczy granicę państwa na jednym z lądowych przejść granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której będzie zakwaterowany, jego pobyt rejestruje marina, w której jednostka jest wodowana. Jeżeli wodowanie odbywa się w którymś z mniejszych portów, obcokrajowiec zobowiązany jest osobiście zgłosić swój pobyt na lokalnym posterunku policji.
Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających, na których cudzoziemiec będzie zakwaterowany.
Obcokrajowcy, których jednostki pływające zacumowane są w jednej z chorwackich marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt swojego przybycia.
Opuszczenie przez jednostkę pływającą wód Republiki Chorwacji:
Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji zobowiązany jest:
- poddać się kontroli granicznej w jednym z portów otwartych dla żeglugi międzynarodowej,
- poświadczyć listę załogi i pasażerów w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód morskich i wód terytorialnych Republiki Chorwacji najkrótszą trasą.
Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy.
Na podstawie zmian i uzupełnień Informacje turystyczne o ChorwacjiRegulaminu o łodziach i jachtach z 11 lutego 2009 roku Republika Chorwacji jednostronnie uznaje uprawnienia innych krajów do prowadzenia chorwackich łodzi i jachtów. Informacje o zagranicznych uprawnieniach uznawanych w Republice Chorwacji można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Morza, Komunikacji i Infrastruktury
KOLEJĄ:
Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią, Szwajcarią, Niemcami i Serbią. Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami Europejskimi istnieją połączenia z przesiadką.
Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight:
EC "Mimara": Zagrzeb - Villach -Frankfurt-Zagrzeb
EC "Croatia": Zagrzeb - Wiedeń -Zagrzeb (Przez Słowenię)
EN "Venezia": Wenecja - Zagrzeb - Budapeszt (Moskwa, Kijów, Bukareszt) - Wenecja
IC "Zagreb": Zagrzeb - Wiedeń (przez Węgry) - Zagrzeb
IC "Sava": Belgrad - Zagrzeb -Villach - Monachium - Belgrad
IC "Kvarner": Zagrzeb - Budapeszt - Zagrzeb
IC "Drava": Budapeszt - Osijek -Sarajewo - Budapeszt
Pociągi pospieszne:
"Lisinski": Zagrzeb - Monachium -Zagrzeb (pociąg nocny)
"Maestral": Zagrzeb - Budapeszt -Zagrzeb (Moskwa, Kijów, St. Petersburg) Zagrzeb - Villach - Zagrzeb Belgrad - Zagrzeb - Zurych - Belgrad
"Nikola Tesla": Zagrzeb - Belgrad - Zagrzeb Vinkovci - Banja Luka - Vinkovci Zagrzeb - Sarajewo - Ploče - Zagrzeb
Zagrzeb - Sarajewo - Zagrzeb (pociąg nocny) Ploče - Sarajewo - Ploče Villach - Zagrzeb - Belgrad -Villach (pociąg nocny)
"Opatija": Rijeka - Lubiana - Rijeka (Monachium, Wiedeń)
"Ljubljana11: Rijeka - Lubiana (Wiedeń) - Rijeka
Pociągi sezonowe:
Lubiana - Pula - Lubiana Budapeszt - Zagrzeb - Split -Budapeszt (pociąg nocny)
Pociągi specjalne:
Belgrad - Rijeka - Belgrad (czerwiec - wrzesień w weekendy, pociąg nocny)
Belgrad - Knin - Split - Belgrad (czerwiec - wrzesień, w weekendy, pociąg nocny).
Praga - Split - Praga
Informacje:
Tel: 060 333 444
AUTOBUSEM:
Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej i Zachodniej.
Numer Informacji dla dzwoniących z Chorwacji: 060 313 333
Numer Informacji dla dzwoniących spoza Chorwacji: +385 1 61 12 789
Transport międzynarodowy (kasa): +385 1 60 08 631
Transport krajowy (kasa): Informacje turystyczne o Chorwacji+385 1 60 08 620
Dworzec Autobusowy Rijeka
Tel:+385 51 66 03 00;
+385 060 302 010
Dworzec Autobusowy Split
Tel:+385 21 329 180;
+385 060 327 777
Dworzec Autobusowy Szybenik
Tel:+385 060 368 368
Dworzec Autobusowy Zadar
Tel:+385 23 211 555
Dworzec Autobusowy Zagrzeb
Tel:+385 060 313 333
Dworzec Autobusowy Dubrownik
Tel:+385 20 357 020,
+385 060 305 070;
Dworzec Autobusowy Osijek
Tel: +385 060 33 44 66
Dworzec Autobusowy Pula
Tel:+385 060 304 090
TAXI I WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW:
Taxi - usługi świadczone są we wszystkich miastach i miejscowościach turystycznych.
Usługa wynajmu samochodów (rent a car) dostępna jest we wszystkich miastach, ośrodkach turystycznych i portach lotniczych.
WAŻNIEJSZE MUZEA:
Čakovec - Muzeum Međimurja
Dubrownik - Muzeum Dubrownickie - Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne - Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium - Instytut Biologiczny Dubrownik, Muzeum Klasztoru Franciszkanów "Braci Mniejszych", Muzeum Cerkwi Prawosławnej
Gornja Stubica - Muzeum Powstań Chłopskich
Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi Smiljan znajduje się Centrum Pamięci "Nikola Tesla"
Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny Ivana Generalicia
Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac, Stare Miasto Dubovac Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna Augustinčicia
Krapina - Muzeum Ewolucji i znalezisko praczłowieka Hušnjakovo, Muzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec - Dawna wieś - jedyny w swoim rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi chatami, dom rodzinny Josipa Broz Tito
Makarska - Muzeum Malakologiczne - muzeum ryb, krabów i muszli morskich, Muzeum Miejskie
Našice - Muzeum Regionalne w dworku rodziny Pejačević
Osijek - Muzeum Slavonii
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i Muzeum Miasta Pazina
Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr)
Rijeka - Muzeum Morskie i Historyczne Wybrzeża Chorwackiego, Informacje turystyczne o ChorwacjiMuzeum Przyrodnicze
Poreč - Muzeum Regionalne Regionu Poreča
Split - Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne Splitu, Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum Miejskie, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze, Galeria Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry
Trakošćan - Zamek Trakośćan -muzeum w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej
Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym Mieście - Dział Historyczny, Wystawa Entomologiczna "Świat owadów" oraz Galeria Dawnych i Nowych Mistrzów
Zadar - Muzeum Archeologiczne -stała ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum szkła antycznego
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara, Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej, Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, Galeria Strossmayera dawnych mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria "Klovićevi Dvori", Chorwackie Muzeum Historyczne, Muzealne Centrum Pamięci im. Dražena Petrovicia, Pawilon Sztuki.
WAŻNIEJSZE SANKTUARIA:
Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy
Trsat: NMPTrsatska
Sinj: Cudowna NMP Sinjska
Aljmaš: NMP Opiekunka
Krasno: NMP z Krasna
Karlovac-Dubovac: Św. Józef
Lobor: Matka Boska Górska
Ludberg: Przenajświętsza Krew Chrystusowa
Remete: Matka Boska z Remete Solin: NMP z Wyspy
Trski Vrh: Matka Boska Jerozolimska
Vepric: Matka Boska z Lourdes Voćin: Matka Boska Voćinska
Zabytki kultury i przyrody wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO:
W Chorwacji jest wiele zabytków kultury i przyrody, wśród których wyróżniają się: Pałac Dioklecjana w Splicie, zabytkowe centrum Trogiru, Bazylika Eufrazjusza w Poreču, Katedra w Szybeniku, miasto Dubrownik, Starigradsko polje na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy jest jedynym dobrem przyrody znajdującym się na tej prestiżowej liście.
Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa światowego UNESCO Informacje turystyczne o Chorwacjiznajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem bliskich interwałów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka wytwarzania tradycyjnych, drewnianych zabawek z Chorwackiego Zagorja. Chorwacja należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
PARKI NARODOWE
Brijuni - archipelag składający się z dwóch większych wysp i 12 mniejszych wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii.
Informacje:
Adres: NP Brijuni, 52214 Brijun
Tel: +385 52 525 888;
Fax: +385 52 521 367
Kornati - archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek i grzbietów morskich.
Informacje:
Adres: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel: +385 22 435 740;
Fax: +385 22 435 058
Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Krka
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Tel:+385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
Mljet - wyspa położona na południowy zachód od Dubrownika.
Informacje:
Adres: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Govedari
Tel: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Fax: +385 20 744 043
Paklenica - park narodowy położony na południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a 23244 Starigrad Paklenica
Tel:+385 23 369 155, +385 23 369 202
Fax: +385 23 359 133
Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) - najstarszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy, wpisany na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Informacje:
Adres: NP Jeziora Plitwickie
53231 Plitvička Jezera
Tel:+385 53 751 015,
+385 53 751 014
Fax: +385 53 751 013
Risnjak - masyw górski na północ od Rijeki, w przeważającej części pokryty lasami, w którym znajduje się również hydrologiczny zabytek przyrody - źródła rzeki Kupa.
Informacje:
Adres: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug
Tel:+385 51 836 133,
+385 51 836 246
Fax: +385 51 836 116
Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z przyrodniczego Informacje turystyczne o Chorwacjipunktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny najwyżej położonych partii północnego Velebitu.
Informacje:
Adres: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
PARKI PRZYRODY:
Biokovo - pasmo górskie położone nad Riwierą Makarską.
Informacje:
Adres: PP Biokovo
Marineta - mala obala 16
21300 Makarska
Tel./Fax: +385 21 616 924
Kopački Rit - jeden z największych, zachowanych obszarów bagiennych w Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki Dravy do Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Kopački Rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.:+385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
Lonjsko Polje - największy, chroniony obszar rozlewiskowy Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Lonjsko Polje
Krapje 30,44325 Krapje
Tel.: +385 44 672 080; +385 44 611 190
Fax: +385 44 606 449
GSM: +385 98 222 080
Medvednica - masyw górski koło Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb Tel.:+3851 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
Papuk - najpiękniejsza część wzgórz Slavonii, członek Stowarzyszenia Europejskich Geoparków i światowej sieci geoparków UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Papuk
Stjepana Radića 46, 34300 Velika
Tel.:+385 34 313 030
Fax:+385 34 313 027
Telašćica - znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy Dugi Otok, niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje:
Adres: PP Telašćica
Ulica D. Grbin d.d., 23281 Sali
Tel.:+385 23 377 395
Fax: +385 23 377 096
Učka - góra położona we wschodniej części Istrii, nad Riwierą Kvarnerska.
Informacje:
Adres: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.:+385 51 293 753
Fax:+385 51 293 751
Velebit - obejmuje największą część masywu górskiego o tej samej nazwie, największy obszar chroniony na terenie Chorwacji, wpisany na listę międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO
Informacje:
Adres: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.:+385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
Vransko Jezero - największe naturalne jezioro w Chorwacji, park przyrody z rezerwatem ornitologicznym, znajduje się między Zadarem a Szybenikiem. Istnieje tu możliwość wędkowania i Informacje turystyczne o Chorwacjiobserwowania ptaków.
Informacje:
Adres: PP Vransko Jezero
Kralja Petra Svačića 2 23510 Biograd n/m
Tel.: +385 23 383 181, +385 23 386 452;
Fax: +385 23 386 453
Žumberak - Samoborsko Gorje - malowniczy obszar górzysty na południowy zachód od Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Žumberak - Samoborsko Gorje
Slani dol 1,10430 Samobor
Tel.: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
Archipelag Lastovo (Lastovsko Otočje) - należy do grupy wysp Południowej Dalmacji, oprócz wyspy Lastovo w skład archipelagu wchodzą tzw. grupy wysp "Lastovnjaci", "Vrhovnjaci" i wyspa Sušac.
Informacje:
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel.:+385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
Ministerstwo Kultury
Informacje:
Tel.:+385 1 4866113
ZAKWATEROWANIE:
W Chorwacji oferowane jest zakwaterowanie w licznych hoTelach, kompleksach apartamentowych, domach prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych, apartamentach, na kempingach oraz kempingach naturystycznych o długiej tradycji.
W kontynentalnej części kraju znajdują liczne uzdrowiska z leczniczymi źródłami mineralnymi i termalnymi.
Informacje:
Wspólnoty Turystyczne oraz agencje turystyczne.
HosTele dla młodzieży (HosTelling International) znajdują się w Dubrowniku, Gradcu, Osijeku, Puli, Zaostrogu, w Velim Lošinju, Rijece, Zadarze i Zagrzebiu.
Turystyka żeglarska i mariny:
Na terenie Chorwacji działa 58 marin (w tym 10 suchych), z czego 21 wchodzi w skład ACI d.d. Opatija. Łączna liczba miejsc do cumowania we wszystkich chorwackich marinach wynosi 16.403 miejsca na morzu i 5.189 na lądzie. Większe mariny posiadają serwisy techniczne, dźwigi, stacje benzynowe oraz obiekty handlowe i gastronomiczne. W większości marin można wynająć jacht, organizowane są też kursy żeglarskie.
Nurkowanie:
W celu uprawiania nurkowania rekreacyjnego w Chorwacji należy skontaktować się z centrum nurkowym, które zadba o Twoje bezpieczeństwo i udzieli informacji.
Informacje: HGK (Chorwacka Izba Gospodarcza) - Departament Turystyki, Wydział Turystyki Nurkowej
Tel: +385 1 4561 570,
+385 4561 792
Fax: +385 1 4828 499
DANIA I TRUNKI:
Gdzie zjeść?
Poza hoTelami oferującymi noclegi Informacje turystyczne o Chorwacjize śniadaniem i obiadokolacją lub z trzema posiłkami dziennie, we wszystkich miejscowościach, ośrodkach turystycznych i przy głównych drogach znajdują się restauracje, tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej obsługi, ale dla smakoszy najciekawsze są restauracje, w których serwowane są dania domowej kuchni chorwackiej.
Wszystkie artykuły żywnościowe pochodzenia zwierzęcego podlegają przepisom identycznym, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej i są pod stałą kontrolą weterynaryjno-medyczną.
Co zjeść?
Oprócz standardowej kuchni europejskiej w Chorwacji podawane są również miejscowe, najbardziej popularne dania domowe i specjały. Wśród zimnych przekąsek jest słynny pršut dalmatyński lub istryjski (szynka suszona), ser paški lub lički (z wyspy Pag lub regionu Lika), ser owczy, kulen slavonski (rodzaj pikantnej wędliny), znakomite sa-moborskie lub zagórskie češnjovke (kiełbasy czosnkowe), twaróg ze śmietaną i inne. Oferta dań głównych zależy od regionu. W Dalmacji i Primorju, na wyspach i Istrii dania główne przyrządzane są z ryb i owoców morza, z dań mięsnych pašticada (pieczeń wołowa) lub gotowana jagnięcina.
W kontynentalnej części Chorwacji oferta dań mięsnych jest naprawdę bogata, a specjały to indyk z mlinci (rodzaj macy), pieczona jagnięcina, pieczone młode prosię i gotowane albo pieczone štrukle. Z ciast, oprócz wymienionych štrukli, jest jeszcze orehnjača (strucla z masą orzechową), makowiec oraz strudel z serem lub z różnymi owocami.
Co pić?
Uprawa winorośli i produkcja win wysokiej jakości mają wielowiekową tradycję w części kontynentalnej Chorwacji, Primorju i Dalmacji. Z czerwonych win pochodzących z wybrzeża i wysp znane są teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač i postup, z białych malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i inne. W kontynentalnej części kraju znany jest rizling, graševina, burgundac, traminac i pozostałe szczepy. Z mocnych trunków znane są rakije: śliwowica, travarica, loza (grappa), biska a z trunków deserowych prošek i maraschino.
PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE:
Ambasada Republiki Albanii Jurišićeva
2a, 10000 Zagrzeb;
Tel:+385 1 4810 679;
Fax: +385 1 4810 682
Ambasada Australii
"Kaptol Centar", Nova Ves 11/3,
10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4891 200
Fax: +385 1 4891 216
Ambasada Informacje turystyczne o ChorwacjiRepubliki Austrii
Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4881 050, +385 1 4881 051, +385 1 4881 052
Fax: +385 1 4834 461
Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B 1,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4578 901
Fax: +385 1 4578 902
Fax konsularny: +385 1 4578 903
Ambasada Bośni i Hercegowiny
Torbarova 9,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4501 070,
Fax: +385 1 4501 071
Ambasada Zjednoczonej Republiki Brazylii
Trg N.Š. Zrinskog 10 10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4002 250
Fax: +385 1 4002 266
Ambasada Republiki Bułgarii
Nike Grškovića 31,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625
Ambasada Republiki Chile
Smičiklasova 23/2,10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Mlinovi 132,10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 4637 011
Fax: +385 1 4637 012
Ambasada Czarnogóry
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 45 73 362
Fax: +385 1 45 73 423
Ambasada Republiki Czeskiej Romeo Tower,
Radnička cesta 47/6,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558
Fax: +385 1 6176 630
Konsulat Generalny Królestwa Danii
Gramača 2L, 10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 3760 536
Fax: +385 1 3760 535
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
Petrova 51/B, 10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Konsulat Generalny Republiki Filipin
Tomašićeva 7,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4612 000
Fax: +385 1 4618 414
Ambasada Republiki Finlandii
Miramarska 23,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 6312 080
Fax: +385 1 6312 090
Ambasada Republiki Francji
Hebrangova 2,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4893 600
Fax: +385 1 4893 660
Ambasada Republiki Grecji
Opatička 12,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4810 444, +385 1 4810 437
Fax: +385 1 4810 419
Ambasada Królestwa Hiszpanii
Tuškanac 21 a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Fax: +3851 4848 711
Ambasada Republiki Indii
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb
Tel.:+385 Informacje turystyczne o Chorwacji1 4873 240, +385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907
Konsulat Republiki Indonezji
Vlaška 83/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296
Fax: +385 1 4611 299
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Konsulat Irlandii
Miramarska 23,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6310 025
Fax: +385 1 2413 901
Ambasada Państwa Izraela
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 6169 500
Fax:+385 1 6169 555
Ambasada Japonii
Boškovićeva 2,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334
Konsulat Republiki Jemenu
Biankinijeva 6,10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4553 114
Konsulat Haszymidzkiego Królestwa Jordanii
Gračanska cesta 84, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4645 957
Fax: +385 1 4645 956
Ambasada Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 200
Fax: +385 1 4881 230
Konsulat Republiki Kazachstanu
Tomislavov trg 8,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4614 723;
Fax: +385 1 4573 796
Ambasada Republiki Macedonii Kralja
Zvonimira 6/1,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4620 261; +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369
Ambasada Malezji
Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348
Konsulat Republiki Malty
Pavlinovićeva 1,10000 Zagrzeb;
Tel.:+385 1 3900 515
Fax: +385 1 3900 575
Konsulat Księstwa Monako
"Centar Kaptol", Nova Ves 17, 10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4860 377
Fax: +385 1 4860 081
Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4642 200
Fax: +385 1 4642 211
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Ulica grada Vukovara 64,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 6300 100
Fax: +385 1 6155 536
Ambasada Królestwa Norwegii
Petrinjska 9/1,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831
Fax: +385 1 4922 828
Konsulat Nowej Zelandii
Vlaška 50a/V, 10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4612 060
Konsulat Islamskiej Republiki Pakistanu
Pasarićeva 12,10000 Zagrzeb
Tel./fax: +385 1 3646 161
Konsulat Republiki Peru
Ksaverska cesta 19,10000 Zagrzeb
Tel.:+385 1 4677 325
Fax: +385 1 4677 324; +385 1 4677 381
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Krležin Gvozd 3,10000 Zagrzeb
Tel.:+3851 4899 444;
Fax: +385 1 4834 577
Ambasada Republiki Portugalii
Trg Bana J. Jelačića 5/2,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Ambasada Federacji Rosyjskiej
Bosanska 44,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040
Ambasada Rumunii
Mlinarska ulica 43,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854
Ambasada Republiki Serbii
Pantovčak 245,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338
Ambasada Republiki Słowackiej
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4877 070, +385 1 4877 073
Fax: +385 1 4877 078
Ambasada Republiki Słowenii
Alagovićeva 30/ANNEX, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
Thomasa Jeffersona 2,10010 Zagrzeb
Tel.:+385 1 6612 200
Fax: +385 1 6612 371
Konsulat Republiki Sudanu
Vramčeva 17,10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4817 613
Ambasada Szwajcarii
Bogovićeva 3,10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4878 800
Fax: +385 1 4810 890
Ambasada Królestwa Szwecji
Frankopanska 22,10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 4925 100
Fax:+385 1 4925 125
Konsulat Królestwa Tajlandii
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagrzeb;
Tel./fax: +385 1 4830 359
Ambasada Republiki Turcji
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4864 660
Ambasada Ukrainy
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb
Tel:+3851 4616 296
Fax: +385 1 4633 726, 4633 728
Watykan - Nuncjatura Apostolska
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997
Ambasada Republiki Węgier
Pantovčak 255-257,10000 Zagrzeb
Tel:+3851 4890 900
Fax: +385 1 4579 301
Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
I. Lučića 4,10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111
Ambasada Republiki Włoskiej
Medulićeva 22,10000 Zagrzeb
Tel:+385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384
Konsulat Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej
Špansko 22,10000 Zagrzeb
Tel: +385 1 3895 127, +385 1 3817 916
Fax: +385 1 3893 684
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji.
INFORMACJE
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA (CHORWACKA WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 10/1V, p.p. 251 10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Tel:+385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
Kroatische Zentrale fur Tourismus,
1010 Wien, Am Hof 13, Ósterreich,
Tel:+43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
Kroatische Zentrale fur Tourismus,
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43, Deutschland
Tel:+49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
Kroatische Zentrale fur Tourismus,
80469 Munchen, Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tel:+49 89 22 33 44;
Fax: +49 89 22 33 77
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tel: +39 02 86 45 44 97;
Fax: +39 02 86 45 45 74
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
00186 Roma, Via deli' Oca 48, Italia
Tel:+ 39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 3211 1462
Chorvatske turističke sdruženi,
110 00 Praha 1, Krakovska 25, Češka Republika
Tel:+420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
Chorvatske turističke združenie,
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenska Republika
Tel:+421 2 55 562 054; + 421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
Horvat Idegenforgalmi Kózósseg,
1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarorszag
Tel:+361 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
Office National Croate de Tourisme,
75116 Pariš, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel:+33 1 45 00 99 55, +33 1 45009957;
Fax: +33 1 45 00 99 56
Croatian National Tourist Office,
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palače Road, United Kingdom
Tel:+44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
Croatian National Tourist Office,
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tel:+ 1 212 279 8672;
Fax: + 1 212 279 8683
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji,
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
ul. Koszykowa 54, Polska
Tel:+48 22 828 51 93;
Fax: +48 22 828 51 90
Kroatiska turistbyrźn,
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel:+46 8 53 482 080
Fax: +46 8 20 24 60
Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme,
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands
Tel:+31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
Office National Croate du Tourisme,
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Bies 38, Belgiąue
Tel:+32 2 55 018 88;
Fax: +32 2 51 381 60,
Moscow,
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia
Tel:+7 495 258 15 07;
Fax: +7 495 258 15 07
Hrvaška turistična skupnost,
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel:+3861 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
Kroatische Zentrale fur Tourismus,
8004 Ziirich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tel.:+41 43 336 2030
Fax: +41 43 336 2039,
Oficina Nacional de Turismo de Croacia,
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B.rC, Espana
Tel.: +3491 781 551
Fax: +3491 431 8443
Kroatiens Turistkontor,
Bjornholms Alle 20; 8260 Viby J; Danmark
Tel.:+45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
JAPONIA,
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.:+81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA - ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE
Bjelovarsko-bilogorska
Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar
Tel.:+385 43 243 944
Fax: +385 43 241 229
Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV. br. 1 35000 Slavonski Brod
Tel.:+385 35 408 393
Fax: +385 35 408 392
Dubrovačko-neretvanska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Tel.:+385 20 324 999
Fax: +385 20 324 224
Istarska
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.:+385 52 452 797
Fax: +385 52 452 796
Karlovačka
Ambroza Vraniczanyja 6 47000 Karlovac
Tel.:+385 47 615 320
Fax: +385 47 601 415
Koprivničko-križevačka
Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
Tel.:+385 48 624 408
Fax: +385 48 624 407
Krapinsko-zagorska
Zagrebačka 6, 49217 Krapinske Toplice
Tel./Fax: +385 49 233 653
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./Fax: +385 53 574 687
Međimurska
Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec
Tel./Fax: +385 40 390 191
Osječko-baranjska
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.:+385 31 214 852
Fax: +385 31 214 853
Požeško-slavonska
Zobacz również:
Popularne obiekty
Kraje
Regiony
Obiekty w pobliżu
Filmy
Apartamenty prywatne Pag Apartamenty prywatne Pag od 4.20 € / 4.20 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 750 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; rodzaj dna w morzu: żwirowe; dostęp do plaży: samochodem, pieszo - blisko, pieszo - daleko. Odległości: Kantor do 600 m, wypożyczalnia rowerów 420 m,... Apartamenty prywatne Novi Vinodolski Apartamenty prywatne Novi Vinodolski od 8.36 € / 8.36 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 900 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): kamienista; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia sprzętu wodnego; szkoła nurkowania. Odległości: Sklep z pamiątkami do 500 m, kawiarnia... Hotel Corinthia - Baška Hotel Corinthia - Baška od 17.57 € / 17.57 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja, śniadanie bufet w godzinach 07:00 - 10:00 . Ośrodek oferuje: Odległość: 100 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: piaszczyste, żwirowe; plaża... Apartamenty Medena Apartamenty Medena od 7.54 € / 7.54 PLN Położenie: Bez wyżywienia. możliwość dokupienia: śniadanie, obiadokolacja. Ośrodek oferuje: Odległość: 250 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, betonowa; prysznic; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia... Apartamenty Croatia Apartamenty Croatia od 5.33 € / 5.33 PLN Położenie: Bez wyżywienia. możliwość dokupienia: śniadanie, kolacja. Ośrodek oferuje: Odległość: 150 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: żwirowe; prysznic; leżaki na plaży (płatne);... Hotel Pharos Hotel Pharos od 21.29 € / 21.29 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: 250 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista; rodzaj dna w morzu: żwirowe, kamieniste; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łódki, rowery wodne,... Hotel  Fontana Hotel Fontana od 18.00 € / 18.00 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja; obiad; kolacja, kolacja w formie bufetu, napoje dodatkowo płatne w godzinach 18:30 - 21:00 , obiad kilka dań do wyboru z karty, napoje dodatkowo płatne w godzinach 12:00 - 14:00 , śniadanie bufet, kawa i... Apartamenty prywatne Novalja Apartamenty prywatne Novalja od 6.11 € / 6.11 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 850 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): piaszczysta, skalista; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: piaszczyste, żwirowe; plaża strzeżona (ratownik); wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne, skutery... Pawilony Ad Turres Pawilony Ad Turres od 20.14 € / 20.14 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja, śniadanie bufet. Ośrodek oferuje: Odległość: 350 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); restauracja; dostęp do plaży: pieszo -... Hotel Lavanda Hotel Lavanda od 23.43 € / 23.43 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja; obiad; kolacja w godzinach 18:30 - 21:00 , śniadanie bufet w godzinach 07:00 - 10:00 . Ośrodek oferuje: Odległość: 50 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista, betonowa; łagodne zejście do...
Opinie i wspomnienia
Obiekty
Miejscowości
Chorwacja » Kvarner » Kraljevica » Hotel Uvala Scott
Beata (Florencja, 2012-11-22) - Średnia ocena: 5.0
Kompleks hotelowy - w wiekszosci bungalow znajduje sie z dala od miasteczka w zatoce z widokiem na most laczacy staly lad z wyspa Kirk. Oprocz restauracji hotelowej do dyspozycji gosci jest bar hotelowy, tawerna / gorace i zimne dania/ oraz mini barek przy plazy. Zacisze sprawia, ze jest to swietne miejsce wypoczynku dla ludzi szukajacych spokoju oraz nastawionych na zwiedzanie. Jedna z jadalni hotelowych posiada obszerny taras / widok na zatoke/ ktory mozna wykorzystac na spozywanie posilkow. Polecam zwiedzanie okolic.

Chorwacja » Dalmacja » Omiš » Apartamenty prywatne - Riviera Omiš
Marek (Świdnik , 2012-11-22) - Średnia ocena: 3.2
Nemira malowniczo poł.blisko do plaży,dobre retauracje,dodatkowe atrakcje(rejs statkiem,rafting)

Chorwacja » Dalmacja » Zadar » Apartamenty Zaton Holiday Resort
Joanna I Adam (Poznań, 2012-11-15) - Średnia ocena: 4.9
Bez wątpienia urokliwe miejsce, praktyczne pokoje, znakomite wyposażenie kuchni. Ośrodek czysty i zadbany, blisko do morza i basenu. Jesteśmy zauroczeni :-)

Chorwacja » Dalmacja » Pag » Apartament w prywatnym domu Pag 024
Bolesław (Rybnik, 2012-11-08) - Średnia ocena: 3.4
Polecamy to miejsce zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz wybierają się do Chorwacji. Pag jest ładną miejscowością. Mili gospodarze, służący pomocą, a zwłaszcza Pni Beata z biura PERLA, która opiekuje się Polakami na miejscu, dzięki niej czujemy się bezpiecznie.

Chorwacja » Dalmacja » Zadar » Apartamenty Zaton Holiday Resort
Andrzej (Krzywaczka, 2012-11-07) - Średnia ocena: 4.9
Miejsce spokojne,czyste,zadbane. Na przestrzeni kilku lat stale poprawiające swój standart. Obsługa kulturalna,dyskretna. Niedaleko Zadar,wyspa Pag,oraz cudowne miasteczko Nin.

Chorwacja » Dalmacja » Pag » Apartament w prywatnym domu Pag 131
Patrycja (MYSŁOWICE, 2012-11-07) - Średnia ocena: 5.0
Okolica śliczna, widoki piękne ,plaża żwirkowa -najbliższa przy hotelu Pagus, na przełomie maja i czerwca spokój i cisza, bardzo mało turystów,ładne miasteczko z wąskimi uliczkami i przyjaźni ludzie oddają klimat śródziemnomorski. Apartament duży, przestronny z ogromnym tarasem. Na wyposażeniu jest wszystko a dwie duże sypialnie to komfort dla rodzin z dziećmi. Świetny kontakt z Panią referentką z biura podróży Perla Pag :)
Chorwacja » Dalmacja » Makarska
Rafal (Warszawa, 2013-06-20) - Średnia ocena: 4.8
Makarska to przecudowna miejscowość, gdy tylko tutaj przyjechałam, od razu się zakochałam. Wiele atrakcji, w szczególności na plaży ( skutery wodne, paralotnie, narty wodne itp...) Wspaniała atmosfera, przemili ludzie którzy w większości mówią albo rozumieją po polsku. Warto wybrać się wieczorami na spacery lub do centrum, gdzie zawsze się coś dzieje i każdy znajdzie coś dla siebie:)

Chorwacja » Kvarner » Crikvenica
Beata (Florencja, 2012-11-22) - Średnia ocena: 5.0
Turystyczna miejscowosc z duza iloscia barow, restauracji, cukierni i sklepikow ustytuowanych wzdluz placy, dobrze zorganizowane miejsca do parkowania. Plaza platna i nieplatna- doskonale miejsce dla ludzi szukajacych rozrywki. Polecam szczegolnie po sezonie, kiedy to ruch jest zdecydowanie mniejszy i na plazy mozna zawsze znalesc wolne lezaki. W porcie znajduje sie duza ilosc niewielkich stateczkow wycieczkowych oferujacych rozne opcje zwiedzania okolic i liczne atrakcje np. piknik, obiad na statku, zwiedzanie groty, itd,

Chorwacja » Dalmacja » Seget Vranjica
Mirosław (Żagań, 2012-11-16) - Średnia ocena: 2.1
Dobra miejscowość wypadowa do zwiedzania Środkowej Dalmacji. Blisko do Trogiru, Splitu,Szibenika czy Parku Narodowgoi Krka.

Chorwacja » Dalmacja » Novalja
Sebastian (Wodzisław Śląski, 2012-11-06) - Średnia ocena: 4.2
Ładna miejscowość. Dla młodzieży dużo dyskotek i impres

Chorwacja » Dalmacja » Tučepi
JANUSZ (GOLENIÓW, 2012-10-17) - Średnia ocena: 5.0
Przyjemne miejsce na wypoczynek.Z jednej strony góry z drugiej morze.Plaża żwirowa ciagnie się wzdłuż promenady,są też drzewa a co za tym idzie takze cień.Woda bardzo czysta,można pływać,łagodne zejście.Dużo restauracji i tawern.5 km do Makarskiej,75 km do Mediugoje.Bardzo polecam.

Chorwacja » Dalmacja » Tučepi
JANUSZ (GOLENIÓW, 2012-10-17) - Średnia ocena: 5.0
Przyjemne miejsce na wypoczynek.Z jednej strony góry z drugiej morze.Plaża żwirowa ciagnie się wzdłuż promenady,są też drzewa a co za tym idzie takze cień.Woda bardzo czysta,można pływać,łagodne zejście.Dużo restauracji i tawern.5 km do Makarskiej,75 km do Mediugoje.Bardzo polecam.
© 2010 - 2022 Lasty.com.pl