Informacje turystyczne Chorwacja

Chorwacja
Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę „Piękną Naszą” zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego.
Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria.

Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja jest kr ajem spokojnym i szanującym gości. Staramy się, by „Piękna Nasza” była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi wspomnieniami.

Witamy w Chorwacji!

INFORMACJE OGÓLNE

Położenie geograficzne:
Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wchodzi w głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową część urodzajnej Niziny Panońskiej.

Powierzchnia:
Część lądowa zajmuje 56 594 km2, a powierzchnia wód terytorialnych 31 479 km2.

Ludność:
4 290 612 mieszkańców.

Struktura narodowościowa:
Większość mieszkańców to Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi, Włosi i Albańczycy.

System państwowy:
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.

Stolica:
Zagrzeb ( 792 875 mieszkańców) jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim Chorwacji.

Długość wybrzeża:
6 278 km, z tego 4 398 km to wybrzeża wysp i wysepek.

Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów morskich:
1 244. Największe wyspy to Krk i Cres. 50 wysp jest zamieszkanych.

Najwyższy szczyt:
Dinara 1 831 m n.p.m.

Klimat:
W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na nizinach w części kontynentalnej przeważa łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy łagodne i wilgotne. Średnia temperatura powietrza na nizinach w kontynentalnej części kraju: styczeń - od -2 do 0˚C i nieco niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20˚C do 22˚C na nizinach części kontynentalnej około 13˚C w najwyższych partiach gór. Średnia temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9˚C, lipiec - od 23 do 26˚C, temperatura morza w zimie wynosi 12˚C, a w lecie około 25˚C.
Pokaż cały opis


Waluta: Informacje turystyczne Chorwacja
Oficjalna waluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip)
Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i kempingów.
Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Dokumenty podróży:
Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W prypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo posiadacza). Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: +385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr, vize@mvpei.hr; strona internetowa: www.mvpei.hr).

Przepisy celne:
Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 1.000,00 kun.
Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej 10.000,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym.
Osoby fizyczne niemające na terenie Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku od towarów i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji, najpóźniej do 3 miesięcy od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na rachunku zakupu towaru. Wniosek o zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł (www.carina.hr)
Przewóz zwierząt domowych przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez przejścia graniczne zatwierdzone dla ruchu określonych zwierząt domowych, a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na których znajduje się graniczna inspekcja weterynaryjna.

Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego:
Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie, czy zrobiono test na przeciwciała i czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne, przez które dozwolony jest jego wwóz, nie spełnia wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności.
Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny (Mustela putorius) z rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz króliki domowe.

Maksymalna ilość zwierząt:
Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu zwierząt domowych rozumie się wwóz pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za Informacje turystyczne Chorwacjazwierzę podczas całej podróży.

Warunki:
Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów, kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański - Mustela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej:
Psy i koty oraz tchórz zwyczajny
-muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO 11784 lub 11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania mikrochipu. W każdym momencie musi być możliwe ustalenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem.
-muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ.
-muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie.
Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej, które mają poniżej trzech miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie matki, od której są jeszcze zależne.
Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać następujące warunki:
-muszą być oznaczone mikrochipem
-muszą mieć świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji)
-muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie
-muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego laboratorium, które można znaleźć na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: http:// ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/ pets/approval_en.htm.
Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji.
Zwierzęta, które wwożone są w celach komercyjnych i te, które przewożone są w postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii (tel.: +385 1 610 9499, +385 1 610 6703 i +385 1 610 6455; strona internetowa: www.mps.hr)

Służba zdrowia:
Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki.
Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja).
Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty samodzielnie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych (tel.: +385 1 4806 333, www.hzzo-net.hr)

Służba weterynaryjna:
W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych.
Informacje: Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii Informacje turystyczne Chorwacja
Web: www.mps.hr E-mail: office@mps.hr

Święta i dni wolne od pracy:
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli
Wielkanoc
1 maja - Święto Pracy
Boże Ciało
22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem
25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji
5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 października - Dzień Niepodległości
1 listopada - Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie

Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych:
W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Poczta i telekomunikacja:
Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy pocztowe w większych miastach czynne sią w dni robocze w godzinach od 7 do 20 i w soboty w godzinach od 7 do 13, a dyżurny urząd pocztowy 10 000 Zagrzeb, Branimirova 4, czynny jest przez całą dobę Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, które można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą.
Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego.
Telefon: 0800 303 304 Adres internetowy chorwackiej poczty: www.posta.hr E-mail: info@posta.hr

Energia elektryczna:
220 V, częstotliwość: 50 Hz.

Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.

NUMER 112

Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno- technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu.

Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę z jakiegokolwiek telefonu w Republice Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba znać terytorialnych i fachowych kompetencji służb ratowniczych tylko zgłosić:
-co się stało
-gdzie się stało
-kiedy się stało
-czy są ranni
-jakie odnieśli rany
-jaka pomoc jest potrzebna
-kto dzwoni.

Dzwoniąc pod numer 112 można się połączyć z:
-pogotowiem ratunkowym
-strażą pożarną
-policją
-górskim pogotowiem ratunkowym
-służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu
-innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa

Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku:
-Angielskim
-Niemieckim
-Włoskim
-Węgierskim
-Słowackim
-Czeskim

PRAKTYCZNE PORADY

Aktywność w przyrodzie:

Poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach i drogach, weź ze sobą wystarczająco dużo wody pitnej, przygotuj odpowiednią odzież i obuwie, przygotuj telefon komórkowy, śledź informacje o prognozie pogody, uważnie i zgodnie z przepisami używaj otwartym ogniem, nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie.

Ochrona przeciwpożarowa:
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi!
Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów!
Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia!
Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej!

Co zrobić w przypadku pożaru?
-Pożar należy natychmiast zgłosić straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 112.
-Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób.
-Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu.

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POLECENIAMI STRAŻAKÓW.

PAMIĘTAJ:

Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie.

Na drodze:
-podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i święta,
-prowadź będąc wypoczętym,
-dostosuj prędkość jazdy Informacje turystyczne Chorwacjado warunków na drodze i ograniczeń prędkości
-w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia.

Nad morzem:
-w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer 9155 (Narodowe centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112.
-zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku.
-podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków.
-poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz ją w odpowiedni sposób.
-opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych.
-zaopatrz się w dostateczną ilość wody do picia.

Ważne numery telefonów:
Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385
Pogotowie ratunkowe: 94
Straż pożarna: 93
Policja: 192
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155
Państwowa administracja ratownictwa i ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy: 112
Informacje ogólne: 18981
Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: 11880 i 11888
Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: 11802
Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520 520 (informacja automatyczna)
Dyżurny synotptyk przy DHMZ (08-18 godz): 060 616 666
Chorwacki Automobilklub (HAK)
Pomoc drogowa: 1987
(jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu komórkowego, wybierz +385 1 1987)
Sytuacja na drogach: 062 777 777
Służba dla użytkowników: 0800 9987 +385 1 4640 800
E-mail: info@hak.hr
www.hak.hr

Wiadomości radiowe w językach obcych, w sezonie turystycznym:
Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim.
W letniej ramówce na Drugim Programie Chorwackiego Radia (od 29.6. do 2.9.2012) na następujących częstotliwościach (98,5 Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz Wybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3 Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą informacje o stanie dróg w językach obcych (angielski, niemiecki i w sierpniu (w weekendy) po włosku. Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim i angielskim.
W tym samym okresie na Drugim programie Chorwackiego Radia co godzinę (od 08:00 do 21:00) emitowane są wiadomości zagraniczne Ö3 i BAYERN 3 po niemiecku RAI Uno po włosku ABSOLUTE RADIO po angielsku ČEŠKY ROZHLAS - RADIO ŽURNAL po czesku a na międzynarodowym programie Chorwackiego Radia „Glas Hrvatske” również nadajemy wiadomości zagraniczne po angielsku, niemiecku i hiszpańsku.

SAMOCHODEM DO CHORWACJI

Dokumenty:
Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. Międzynarodowe prawo jazdy jest mile widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje automobilklub w miejscu zamieszkania. Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę rejestracyjną, którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju, którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd do spraw ubezpieczeń.

Ograniczenia prędkości:
-50 km/h na terenie zabudowanym,
-90 km/h poza terenem zabudowanym,
- 110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu,
-130 km/h na autostradach,
-80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców,
-80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci.

W okresie obowiązywania czasu Informacje turystyczne Chorwacjazimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi.
Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów w pojeździe.
Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie (zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy).

Porady dla bezpieczeństwa ruchu:
Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, przy dłuższych trasach odpoczywać na miejscach do tego przygotowanych, na mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować prędkość pojazdu, ponieważ to wszystko pomoże dotrzeć bezpiecznie do celu.

Stacje benzynowe:
Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach paliw i stacjach sprzedających gaz znajdują się na: www.ina.hr; www.omv.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr

Opłaty drogowe:
Na autostradach: A1 Zagrzeb - Bosiljevo - Zadar - Šibenik - Split - Šestanovac - Vrgorac, A2 Zagrzeb - Zaprešić - Krapina - Macelj, A3 Bregana -Zagrzeb - Slavonski Brod - Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb - Varaždin - Goričan, A5 Osijek- Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka i A7 Rijeka - Rupa, A9 Umag - Pula.
Na drogach ekspresowych: za most na wyspę Krk
Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar - Matulj (od węzła Kanfanar do węzła Rogovići jest pełny profil autostrady) Informacje znajdują się pod adresami internetowymi: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr, www.huka.hr.

Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego:
O wypadku drogowym najpierw należy powiadomić Policję (tel.: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach.
Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie ratunkowe (tel.: 94).
Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję. W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać +385 1 1987).

W jaki sposób uniknąć korków na drogach?
Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje Turystyczne, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego największego natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży w sobotę.
Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: +385 1 4640 800 lub na www.hak.hr) lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz).

SAMOLOTEM

Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym:

Port Lotniczy Brač
Tel.: +385 21 559 701
www.airport-brac.hr

Port Lotniczy Dubrownik
Tel.: +385 20 773 333
www.airport-dubrovnik.hr

Lądowisko Mali Lošinj
Tel.: +385 51 235 148
www.airportmalilosinj.hr

Port Lotniczy Osijek
tel.: +385 31 514 402
www.osijek-airport.hr

Port Lotniczy Pula
Tel.: +385 52 530 140
www.airport-pula.hr

Port Lotniczy Rijeka
Tel.: +385 51 842 134
www.rijeka-airport.hr

Port Informacje turystyczne ChorwacjaLotniczy Split
Tel.: +385 21 203 555
www.split-airport.hr

Port Lotniczy Zadar
Tel.: +385 23 205 800
www.zadar-airport.hr

Port Lotniczy Zagrzeb
Tel.: +385 1 4562 222
www.zagreb-airport.hr

Lądowisko Varaždin
Tel.: +385 42 350 647
www.varazdinairport.com

Lotniska przyjmujące głównie szybowce i szybowce silnikowe, które nie startują same, a których wykorzystanie może zostać poszerzone o lądowanie innych rodzajów samolotów (artykuł 2 ustęp 1 punkt 32 Ustawy o ruchu lotniczym, „Narodne novine numer 69/09):
Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj.

Lotniska międzynarodowe:
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj.

Informacje:
Zagrzeb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrownik +385 20 773 377,
Pula +385 52 530 105,
Rijeka +385 51 842 132,
Zadar +385 23 313 311,
Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442,
Varaždin +385 42 350 647,
Brač +385 21 559 711,
Mali Lošinj +385 51 231 666.

Croatia Airlines:
Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze i członek aliansu lotniczego Star Alliance. Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica, Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń, Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują więcej lotów na poszczególnych trasach jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny, Barcelona, Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines umożliwia swoim pasażerom loty do miast na całym świecie.

Centrum kontaktowe:
Telefon: 062 500 505 (dla połączeń z Chorwacji) +385 1 6676 555
www.croatiaairlines.com
e-mail: contact@croatiaairlines.hr

Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji:
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

DROGĄ MORSKĄ

Agencja ds. Morskiej Żeglugi Przybrzeżnej
Tel.: +385 21 329 370;
Fax: +385 21 329 379
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
www.agencija-zolpp.hr

Międzynarodowe linie promowe:
Zadar - Ancona, Split - Ancona, Split - Stari Grad - Pescara, Ancona - Split - Pescara i Dubrovnik - Bari (bezpośrednio): Vis - Ancona, Stari Grad - Ancona

Promowa linia wzdłuż wybrzeża:
Rijeka - Split - Stari Grad/Hvar - Korčula - Dubrovnik

Lokalne linie promowe łączą z lądem wyspy:
Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, półwysep Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet, Šipan, lokalne linie morskie i ekspresowe łączą inne zamieszkałe wyspy, na których nie ma ruchu samochodów.

Linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab
Region Zadaru - Ist, Molat, Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda
Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis
Region Dubrownika - Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo
Region Szybenika - Žirje, Kaprije

Linie sezonowe:
Pula - Unije - Mali Lošinj - Ilovik - Zadar.

Linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak
Region Zadaru - Dugi Otok, Iž, Rava, Informacje turystyczne ChorwacjaVrgada
Region Szybenika - Prvić, Zlarin
Region Splitu - Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo
Region Dubrownika - Šipan, Lopud, Koločep

Jadrolinija:
Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych i ekspresowych. Siedziba mieści się w Rijece tel.: +385 51 666 111, +385 51 666 100. www.jadrolinija.hr

Pozostali liniowi przewoźnicy morscy:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d:
www.lnp.hr
G&V Line d.o.o. www.gv-line.hr
Split Tours: www.splittours.hr
Miatours: www.miatours.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante d.o.o.www.ivante.hr
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poljoprivredna zadruga Komiža
komiza.pz@st.t-com.hr
Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada:
023 371 040

Wycieczkowe zrzeszenia morskie:
Hrvatska udruga privatnih brodara
www.cruising-the-adriatic.com
Hrvatska udruga brodara
www.hrvatski-brodari.com
Hrvatska udruga brodara i brodograditelja „Adria”
Koordinacija udruga brodara i brodograditelja
Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - udruga brodara Dubrovnik Udruga malih brodara „Sjeverni Jadran” Udruga brodara Barkariol

Urzędy celne dla statków zagranicznych:
Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrownik.

Sezonowe (w sezonie letnim):
ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat.

ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM REPUBLIKI CHORWACJI

Osoba dowodząca jednostką wpływającą na terytorium Republiki Chorwacji drogą morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania lub poświadczenia listy załogi i pasażerów, czy listy osób w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji, zobowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi we właściwym kapitanacie portu wykupić winietę lub dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz listę osób (jeżeli chce ją utworzyć). Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości powyżej 3 m i jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc jednostek napędowych wynosi 5 kW lub więcej.
Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami bez względu na długość (np. kajak, rower wodny, itp.). Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie postoju w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji. Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne). Jednostka pływająca musi mieć oznaczenie identyfikacyjne w widocznym miejscu, termin ważności winiety wynosi jeden rok od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi być naklejony na liście osób.
Na jednostce pływającej po wodach Republiki Chorwacji muszą się znajdować oryginały następujących dokumentów:
-winieta
-poświadczona lista załogi i pasażerów
-poświadczona lista osób, które mogą przebywać na jednostce pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji)
-zaświadczenie (rachunek) o wniesionych opłatach za bezpieczeństwo żeglugi, latarnie morskie, informacyjną mapę żeglarską, opłaty administracyjneję
-zaświadczenie (rachunek) o wniesionej opłacie klimatycznej dla jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania
-dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna
-dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą posiada odpowiednie Informacje turystyczne Chorwacjauprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej
-dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC)
-dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane przez właściciela.

Lista załogi i pasażerów oraz lista osób:
Lista Załogi i Pasażerów:
Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej, poświadczana jest przez kapitanat portu pieczęcią i podpisem.
Jeżeli dowódca jednostki pływającej podczas żeglugi po wodach chorwackich nie zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału. Jednostki pływające, na których nie ma możliwości dłuższego pobytu (jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów.
Dowódca jednostki pływającej może w Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej część), z którą przypłynęła z zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić zmianę załogi w kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z Republiki Chorwacji.

Lista osób:
Dowódca jednostki pływającej, która zamierza zmieniać załogę w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji, obowiązany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale przedstawić listę osób, które będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna liczba osób wpisanych na listę nie może być większa od dwukrotnego dozwolonego stanu osobowego powiększonego o 30 % pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej.
Stan osobowy jednostki pływającej określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy kraju pochodzenia bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie Regulaminu o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi.
Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety.
Lista osób może być w całości wypełniona w momencie wykupienia winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej na liście osób.
Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w kapitanacie portu lub jego oddziale. Ilość zmian osób wymienionych na liście osób jest nieograniczona.
Na listę osób nie wpisuje się osób, które przebywają na jednostce pływającej w trakcie postoju w porcie lub miejscu do kotwiczenia.
Na listę osób nie wpisuje się osób w wieku poniżej 12 roku życia i nie wlicza się ich do maksymalnej liczby osób.
Lista osób na jednostkach wpływających na wody chorwackie nie musi być wystawiona w momencie wykupu winiety, można ją wystawić w późniejszym terminie tzn. w momencie zmiany załogi na terytorium Chorwacji.

Zameldowanie:
Obcokrajowcy przypływający do Republiki Chorwacji na jednostkach pływających pod obcą banderą, przeznaczonych dla celów rekreacyjnych lub sportowych, zakwaterowani na tych jednostkach zgłaszają swój pobyt tylko w porcie lub przystani, gdzie po wpłynięciu do Chorwacji odbywa się kontrola graniczna.
Jeżeli obcokrajowiec przekroczy granicę państwa na jednym z lądowych przejść granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której będzie zakwaterowany, jego pobyt rejestruje marina, w której jednostka jest wodowana. Jeżeli wodowanie odbywa się w którymś z mniejszych portów, obcokrajowiec obowiązany jest osobiście zgłosić swój pobyt na lokalnym posterunku policji.
Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających, na których cudzoziemiec będzie zakwaterowany.
Obcokrajowcy, których jednostki pływające zacumowane są w jednej z chorwackich marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt swojego przybycia.

Podatek klimatyczny:
Płatnikami podatku klimatycznego są właściciele lub użytkownicy jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania.
Podatek klimatyczny opłacany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale za okresy 8 dniowe, 15 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe i roczne.
Rachunek za wniesiony podatek zawsze musi się znajdować na jednostce pływającej i dowodzący jednostką ma obowiązek przedstawienia go upoważnionej Informacje turystyczne Chorwacjaosobie w przypadku wezwania.

Opuszczenie przez jednostkę pływającą wód Republiki Chorwacji:
Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji obowiązany jest:
-poddać się kontroli granicznej w jednym z portów otwartych dla żeglugi międzynarodowej
-poświadczyć listę załogi i pasażerów w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód morskich i wód terytorialnych Republiki Chorwacji najkrótszą trasą.

Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy:
Na podstawie zmian i uzupełnień Regulaminu o łodziach i jachtach z 11 lutego 2009 roku Republika Chorwacji jednostronnie uznaje uprawnienia innych krajów do prowadzenia chorwackich łodzi i jachtów. Informacje o zagranicznych uprawnieniach uznawanych w Republice Chorwacji można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Morza, Komunikacji i Infrastruktury www.mmpi.hr

KOLEJĄ

Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią, Szwajcarią, Niemcami i Serbią. Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją połączenia z przesiadką.

Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight:
EC „Mimara”: Zagrzeb - Villach - Monachium - Frankfurt - Zagrzeb
EC „Croatia”: Zagrzeb - Wiedeń - Zagrzeb (Przez Słowenię)
EN „Venezia”: Wenecja - Zagrzeb - Budapeszt (Moskwa, Kijów, Bukareszt) - Wenecja
EN „Lisinski”: Zagrzeb - Monachium - Zagrzeb
IC „Zagreb”: Zagrzeb - Wiedeń (przez Węgry) - Zagrzeb
EC „Sava”: Belgrad - Zagrzeb - Villach - Monachium - Belgrad
IC „Kvarner”: Zagrzeb - Budapeszt - Zagrzeb
IC „Drava“: Budapeszt - Osijek - Sarajewo - Budapeszt

Pociągi pospieszne:
„Maestral”: Zagrzeb - Budapeszt - Zagrzeb
„Zagreb”: Zagrzeb - Wiedeń (przez Węgry) - Zagrzeb Zagrzeb - Villach - Zagrzeb Belgrad - Zagrzeb - Zurych - Belgrad
„Nikola Tesla”: Zagrzeb - Belgrad - Zagrzeb Sarajewo - Vinkovci - Belgrad - Sarajewo Zagrzeb - Sarajewo - Ploče - Zagrzeb Zagrzeb - Sarajewo - Zagrzeb (pociąg nocny)
Ploče - Sarajewo - Ploče Villach - Zagrzeb - Belgrad - Villach (pociąg nocny)
„Opatija”: Rijeka - Lublana - (Monachium) - Rijeka
„Ljubljana“: Rijeka - Lublana (Wiedeń) - Rijeka

Pociągi sezonowe:
„Istra”: Lublana - Pula - Lublana
„Adria”: Budapeszt - Zagrzeb - Split - Budapeszt (pociąg nocny)
Pula - Lublana - Maribor - Hodoš - Budapeszt

Pociągi specjalne:
Tel.: +385 1 4573 208
E-mail: posebni.vlakovi@hznet.hr
Informacje
Tel.: 060 333 444
www.hznet.hr

AUTOBUSEM
Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej i Zachodniej.
Numer Informacji dla dzwoniących z Chorwacji: 060 313 333
Numer Informacji dla dzwoniących spoza Chorwacji: +385 1 61 12 789
Transport międzynarodowy (kasa): +385 1 60 08 631
Transport krajowy (kasa): +385 1 60 08 620
Dworzec Autobusowy Rijeka
Tel.: +385 51 66 03 00; +385 060 302 010
E-mail: autotrans@ri.t-com.hr
www.autotrans.hr

Dworzec Autobusowy Split
Tel.: +385 21 329 180; +385 060 327 777
E-mail: info@ak-split.hr
www.ak-split.hr

Dworzec Autobusowy Szybenik
Tel.: +385 060 368 368
E-mail: autotransport@si.t-com.hr

Dworzec Autobusowy Zadar
Tel.: +385 23 211 555

Dworzec Autobusowy Zagrzeb
Tel.: +385 060 313 333
www.akz.hr
E-mail: odnosi_s_javnoscu@akz.hr

Dworzec Autobusowy Dubrownik
Tel.: +385 20 357 020, +385 060 305 070;
E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com
www.libertasdubrovnik.com

Dworzec Autobusowy Osijek
Tel.: +385 060 33 44 66

Dworzec Autobusowy Pula
Tel.: +385 060 304 090

TAXI I WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW
Taxi - usługi świadczone są we wszystkich miastach i miejscowościach turystycznych. Usługa wynajmu samochodów (rent a car) dostępna Informacje turystyczne Chorwacjajest we wszystkich miastach, ośrodkach turystycznych i portach lotniczych.

Ważniejsze muzea:
Čakovec - Muzeum Međimurja
Dubrownik - Muzeum Dubrownickie - Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne - Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium - Instytut Biologiczny Dubrownik, Muzeum Klasztoru Franciszkanów „Braci Mniejszych”, Muzeum Cerkwi Prawosławnej
Gornja Stubica - Muzeum Powstań Chłopskich
Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi Smiljan znajduje się Centrum Pamięci „Nikola Tesla”
Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny Ivana Generalicia (malarstwo naiwne)
Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac, Zamek Dubovac
Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna Augustinčicia
Krapina - Muzeum Neandertalczyków Krapińskich, Muzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec - Dawna wieś - jedyny w swoim rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi chatami, dom rodzinny Josipa Broz Tito
Makarska - Muzeum Malakologiczne - muzeum ryb, krabów i muszli morskich, Muzeum Miejskie
Našice - Muzeum Regionalne w dworku rodziny Pejačević
Opatija - Chorwackie Muzeum Turystyki
Osijek - Muzeum Slavonii
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i Muzeum Miasta Pazina
Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr)
Rijeka - Muzeum Morskie i Historyczne Przymorza Chorwackiego, Muzeum Przyrodnicze
Poreč - Muzeum Regionalne Regionu Poreča
Split - Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne Splitu, Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum Miejskie, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze, Galeria Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry
Trakošćan - Zamek Trakošćan - muzeum w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej
Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym
Mieście - Dział Historyczny, Wystawa Entomologiczna „Świat owadów” oraz Galeria Dawnych i Nowych Mistrzów
Zadar - Muzeum Archeologiczne - stała ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum szkła antycznego
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara, Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej, Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, Galeria Strossmayera dawnych mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria „Klovićevi Dvori”, Chorwackie Muzeum Historyczne, Muzealne Centrum Pamięci im. Dražena Petrovicia, Pawilon Sztuki.

Ważniejsze sanktuaria:
Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy
Trsat: NMP Trsatska
Sinj: Cudowna NMP Sinjska
Aljmaš: NMP Opiekunka
Krasno: NMP z Krasna
Karlovac-Dubovac: Św. Józef
Lobor: Matka Boska Górska
Ludberg: Przenajświętsza Krew Chrystusowa
Remete: Matka Boska z Remete
Solin: NMP z Wyspy
Trški Vrh: Matka Boska Jerozolimska
Vepric: Matka Boska z Lourdes
Voćin: Matka Boska Voćińska

Zabytki kultury i przyrody wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO:
W Chorwacji jest wiele zabytków kultury, wśród których wyróżniają się: Stare Miasto Dubrownik, Pałac Dioklecjana w Splicie, zabytkowe centrum Trogiru, Wczesnochrześcijański kompleks Bazyliki Eufrazjusza w Poreču, Katedra św. Jakuba w Szybeniku, Starigradsko polje na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy jest jedynym dobrem przyrody znajdującym się na tej prestiżowej liście.

Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO:
Znajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem bliskich interwałów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka wytwarzania tradycyjnych, drewnianych zabawek z Chorwackiego Zagorja Sinjska Alka Informacje turystyczne Chorwacja- Turniej rycerski w Sinju i Rzemiosło produkcji miodu na północy Chorwacji, Bećarac ze Slawonii, Baranji i Srijemu oraz Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory. Chorwacja należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, któera potrzebuje ochrony.

PARKI NARODOWE

Brijuni - archipelag składający się z dwóch większych wysp i 12 mniejszych wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii.
Informacje:
Adres: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Tel.: +385 52 525 888;
Fax: +385 52 521 367
E-mail: brijuni@brijuni.hr
www.brijuni.hr

Kornati - archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek i grzbietów morskich.
Informacje:
Adres: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 22 435 740;
Fax: +385 22 435 058
E-mail:kornati@kornati.hr
www.kornati.hr

Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Krka
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
E-mail: info@npk.hr
www.npkrka.hr

Mljet - wyspa położona na południowy zachód od Dubrownika.
Informacje:
Adres: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Fax: +385 20 744 043
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
www.np-mljet.hr

Paklenica - park narodowy położony na południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad Paklenica
Tel.: +385 23 369 155, +385 23 369 202
Fax: +385 23 359 133
E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr,
prezentacija@paklenica.hr
www.paklenica.hr

Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) - najstarszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy, wpisany na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Informacje:
Adres: NP Jeziora Plitwickie
53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 53 751 015, +385 53 751 014
Fax: +385 53 751 013
E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr
www.np-plitvicka-jezera.hr

Risnjak - masyw górski na północ od Rijeki, w przeważającej części pokryty lasami, w którym znajduje się również hydrologiczny zabytek przyrody - źródła rzeki Kupa.
Informacje:
Adres: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug
Tel.: +385 51 836 133, +385 51 836 246
Fax: +385 51 836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
www.risnjak.hr

Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny najwyżej położonych partii północnego Velebitu.
Informacje:
Adres: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
www.np-sjeverni-velebit.hr

PARKI PRZYRODY

Biokovo - pasmo górskie położone nad Riwierą Makarską.
Informacje:
Adres: PP Biokovo
Marineta - mala obala 16, 21300 Makarska
Tel./Fax: +385 21 616 924
E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr
www.biokovo.com

Kopački Rit - jeden z największych, zachowanych obszarów bagiennych w Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki Dravy do Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Kopački Rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
E-mail: uprava@kopacki-rit.hr,
www.kopacki-rit.hr

Lonjsko Polje - największy, chroniony obszar rozlewiskowy Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Lonjsko Polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: +385 44 611 190
Fax: +385 44 606 449
GSM: +385 98 222 080
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr

Medvednica - masyw górski koło Zagrzebia.
Informacje:
Adres: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr
www.pp-medvednica.hr

Papuk - najpiękniejsza część Informacje turystyczne Chorwacjawzgórz Slavonii, członek Europejskiej sieci Geoparków i światowej sieci geoparków UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Papuk
Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin
Tel.: +385 34 313 030
Fax: +385 34 313 027
E-mail: kontakt@pp-papuk.hr
www.papukgeopark.hr

Telašćica - znajduje się w południowo - wschodniej części wyspy Dugi Otok, niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje:
Adres: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Tel/fax.: +385 23 377 096
E-mail: telascica@zd.t-com.hr
www.telascica.hr

Učka - góra położona we wschodniej części Istrii, nad Riwierą Kvarnerską.
Informacje:
Adres: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 293 753
Fax: +385 51 293 751
E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr
www.pp-ucka.hr

Velebit - obejmuje największą część masywu górskiego o tej samej nazwie, największy obszar chroniony na terenie Chorwacji, wpisany na listę międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
www.velebit.hr

Vransko Jezero - największe naturalne jezioro w Chorwacji, park przyrody z rezerwatem ornitologicznym, znajduje się między Zadarem a Szybenikiem. Istnieje tu możliwość wędkowania i obserwowania ptaków.
Informacje:
Adres: PP Vransko Jezero
Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/M
Tel.: +385 23 383 181
Fax: +385 23 386 453
E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr
www.vransko-jezero.hr

Žumberak - Samoborsko Gorje - malowniczy obszar górzysty na południowy zachód od Zagrzebia.
Informacje:
Adres: PP Žumberak - Samoborsko Gorje
Slani dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
E-mail: park@park-zumberak.hr
www.park-zumberak.hr

Archipelag Lastovo (Lastovsko Otočje) - należy do grupy wysp Południowej Dalmacji, oprócz wyspy Lastovo w skład archipelagu wchodzą tzw. grupy wysp „Lastovnjaci”, „Vrhovnjaci” i wyspa Sušac.
Informacje:
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel.: +385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
E-mail: ju.park.prirode.lastovo@
du.t-com.hr, info@pp-lastovo.hr
www.pp-lastovo.hr

Ministerstwo Kultury Informacje:
Tel.: +385 1 4866 102
www.min-kulture.hr

ZAKWATEROWANIE

W Chorwacji oferowane jest zakwaterowanie w licznych hotelach, kompleksach apartamentowych, domach prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych, apartamentach, na kempingach oraz kempingach naturystycznych o długiej tradycji. W kontynentalnej części kraju znajdują liczne uzdrowiska z leczniczymi źródłami mineralnymi i termalnymi.
Informacje: Wspólnoty Turystyczne oraz agencje turystyczne.
www.uhpa.hr
e-mail: uhpa@uhpa.hr
Hostele dla młodzieży (Hostelling International) znajdują się w Dubrowniku, Gradcu, Puli, Samoborze, Starim Gradzie, Zaostrogu, w Velim Lošinju, Rijece, Zadarze i Zagrzebiu.
Informacje: Hrvatski Ferijalni i Hostelski Savez
Tel.: +385 1 4847 474
Fax: +385 1 4870 477
E-mail: info@hfhs.hr
www.hfhs.hr

Turystyka żeglarska i mariny:
Na terenie Chorwacji działa ogółem 98 portów żeglarskich w tym 50 marin (w tym 10 suchych), z czego 21 wchodzi w skład ACI d.d. Opatija. Łączna liczba miejsc do cumowania we wszystkich portach żeglarskich: 16 913 miejsca na morzu i 5 125 na lądzie. Prawie wszystkie mariny posiadają serwisy techniczne, dźwigi, oraz obiekty handlowe i gastronomiczne. W marinach jest też wiele firm czarterowych, które wynajmują jednostki pływające, a w wielu marinach działają również kursy żeglarskie.

Informacje:
Udruženje Hrvatskih Marina
Tel.: +385 51 209 147;
Fax: +385 51 216 033,
E-mail: hgkri@hgk.hr,
www.hgk.hr
Sieć 21 marin na chorwackim wybrzeżu
ACI - Adriatic Croatia International Club Opatija
Informacje:
Tel.: +385 51 271 288;
Fax: +385 51 271 824,
E-mail: aci@aci-club.hr,
www.aci-club.hr

Nurkowanie:
W celu uprawiania nurkowania rekreacyjnego (turystycznego) w Chorwacji Informacje turystyczne Chorwacjanależy skontaktować się z centrum nurkowym, które zadba o Twoje bezpieczeństwo i udzieli informacji.
Informacje: Wydział Turystyki Nurkowej przy HGK (Chorwacka Izba Gospodarcza) - Departament ds. turystyki
Tel.: +385 1 4561 570,
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: info@croprodive.info
strony internetowe: www.croprodive.info

DANIA I TRUNKI

Gdzie zjeść?
Poza hotelami oferującymi noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją lub z trzema posiłkami dziennie, we wszystkich miejscowościach, ośrodkach turystycznych i przy głównych drogach znajdują się restauracje, tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej obsługi, ale dla smakoszy najciekawsze są restauracje, w których serwowane są dania domowej kuchni chorwackiej. Wszystkie artykuły żywnościowe pochodzenia zwierzęcego podlegają przepisom identycznym, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej i są pod stałą kontrolą weterynaryjno-medyczną.

Co zjeść?
Oprócz standardowej kuchni europejskiej w Chorwacji podawane są również miejscowe, najbardziej popularne dania domowe i specjały. Wśród zimnych przekąsek jest słynny pršut dalmatyński lub istryjski (szynka suszona), ser paški lub lički (z wyspy Pag lub regionu Lika), ser owczy, kulen slavoński (rodzaj pikantnej wędliny), znakomite samoborskie lub zagorskie češnjovke (kiełbasy czosnkowe), twaróg ze śmietaną i inne. Oferta dań głównych zależy od regionu. W Dalmacji i Primorju, na wyspach i Istrii dania główne przyrządzane są z ryb i owoców morza, z dań mięsnych pašticada (pieczeń wołowa) lub gotowana jagnięcina. W kontynentalnej części Chorwacji oferta dań mięsnych jest naprawdę bogata, a specjały to indyk z mlinci (rodzaj macy), pieczona jagnięcina, pieczone młode prosię i gotowane albo pieczone štrukle. Z ciast, oprócz wymienionych štrukli, jest jeszcze orehnjača (strucla z masą orzechową), makowiec oraz strudel z serem lub z różnymi owocami.

Co pić?
Uprawa winorośli i produkcja win wysokiej jakości mają wielowiekową tradycję w części kontynentalnej Chorwacji, Primorju i Dalmacji.
Z czerwonych win pochodzących z wybrzeża i wysp znane są teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač i postup, z białych malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i inne. W kontynentalnej części kraju znany jest rizling, graševina, burgundac, traminac i pozostałe szczepy. Z mocnych trunków znane są rakije: śliwowica, travarica, loza (grappa), biska, a z trunków deserowych prošek i maraschino.

AMBASADY

Ambasada Republiki Albanii
Boškovićeva 7a, 10000 Zagrzeb;
Tel.: +385 1 4810 679
Fax: +385 1 4810 682

Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
Bosanska 26, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 37 80 333
Fax: +385 1 37 80 344

Ambasada Australii
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4891 200
Fax: +385 1 4891 216

Ambasada Republiki Austrii
Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 050
Fax: +385 1 4834 461

Ambasada Republiki Azerbejdżanu
Srebrnjak 104, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 64 38 900
Fax: +385 1 64 38 929

Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B1, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 901
Fax: +385 1 4578 902

Ambasada Bośni i Hercegowiny
Torbarova 9, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4501 070
Fax: +385 1 4501 071

Ambasada Zjednoczonej Republiki Brazylii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4002 250
Fax: +385 1 4002 266

Ambasada Republiki Bułgarii
Nike Grškovića 31, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625

Ambasada Republiki Chile
Smičiklasova 23/2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Mlinovi 132, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4637 011
Fax: +385 1 4637 012

Ambasada Czarnogóry
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 45 73 362
Fax: +385 1 45 73 423

Ambasada Republiki Czeskiej
Romeo Tower, Radnička cesta Informacje turystyczne Chorwacja47/6,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6177 246
Fax: +385 1 6176 630

Ambasada Królestwa Danii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4924 530
Fax: +385 1 3760 554

Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
Petrova 51/B, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619

Ambasada Republiki Finlandii
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6312 080
Fax: +385 1 6312 090

Ambasada Republiki Francjuskiej
Hebrangova 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4893 600
Fax: +385 1 4893 660

Ambasada Republiki Grecji
Opatička 12, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4810 444
Fax: +385 1 4810 419

Ambasada Królestwa Hiszpanii
Tuškanac 21a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4848 950,
+385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Fax: +385 1 4848 711

Ambasada Republiki Indii
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987

Ambasada Republiki Indonezji
Pantovčak 142, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 45 78 311
Fax: +385 1 45 78 399

Ambasada Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987

Ambasada Państwa Izrael
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6169 500
Fax: +385 1 6169 555

Ambasada Japonii
Boškovićeva 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334

Ambasada Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 200
Fax: +385 1 4881 230

Ambasada Republiki Kazachstanu
Trg kralja Tomislava 8, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4614 723
Fax: +385 1 4573 796

Ambasada Republiki Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 1 48 27 741, +385 1 48 27 742
Fax: +385 1 4827 721

Misja Dyplomatyczna Libii
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 29 259
Fax: +385 1 46 29 260

Ambasada Republiki Macedonii
Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4620 261; +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369

Ambasada Malezji
Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348

Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4642 200
Fax: +385 1 4642 211

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6300 100
Fax: +385 1 6155 536

Ambasada Królestwa Norwegii
Hektorovićeva 2/3, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 62 73 800
Fax: +385 1 62 73 899

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4899 444
Fax: +385 1 4834 577

Ambasada Republiki Portugalii
Trg Bana J. Jelačića 5/II., 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663

Ambasada Federacji Rosyjskiej
Bosanska 44, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040

Ambasada Rumunii
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854

Ambasada Republiki Serbii
Pantovčak 245, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338

Ambasada Republiki Słowackiej
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4877 070
Fax: +385 1 4877 078

Ambasada Republiki Słowenii
Alagovićeva 30/, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki
Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6612 200
Fax: +385 1 6612 371

Ambasada Szwajcarii
Bogovićeva 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4878 800
Fax: +385 1 4810 890

Ambasada Królestwa Szwecji
Frankopanska 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4925 100
Fax: +385 1 4925 125

Ambasada Informacje turystyczne ChorwacjaRepubliki Turcji
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4864 660
Fax: + 385 1 4864 670

Ambasada Ukrainy
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4616 296
Fax: +385 1 4633 726, 4633 728

Watykan - Nuncjatura Apostolska
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997

Ambasada Republiki Węgierskiej
Pantovčak 255-257, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4890 900
Fax: +385 1 4579 301

Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
I. Lučića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111

Ambasada Republiki Włoskiej
Medulićeva 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384

Przedstawicielstwo Unii Europejskiej
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4896 500
Fax: +385 1 4896 555

KONSULATY GENERALNE I KONSULATY

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI WŁOSKIEJ
Riva br. 16, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 355-200
Fax: (051) 355-225

KONSULAT REPUBTALIKI WŁOSKIEJ - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: (021) 348-155; 344-577
Fax: (021) 361-268

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI SERBII - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 337-420; (051) 337-421
Fax: (051) 337-361

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI SERBII - VUKOVAR
204. Vukovarske brigade br. 2,
32000 Vukovar
Tel.: (032) 441-016; (032) 441-183
Fax: (032) 441-015

KONSULATY GENERALNE, KONSULATY I WICEKONSULATY Z KONSULAMI HONOROWYMI, KONSULAMI I WICE KONSULAMI NA CZELE

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI ALBANII - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured br. 3
31000 Osijek
Tel: (031) 200-847

KONSULAT GENERALNY ANTIGI I BARBUDY - WIEDEŃ
Talgasse 11 Top 7, A-1150 Wiedeń,
AUSTRIA
Tel: (+43) (1) 89-40-58-250
Fax: (+43) (1) 89-40-58-240

KONSULAT REPUBLIKI ARMENII - ZAGRZEB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 4577 525

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI AUSTRII - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Tel./Fax: (051) 338-554

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI AUSTRII - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Tel: (021) 322-353
Fax: (021) 362-308

KONSULAT KRÓLESTWA BELGII - DUBROWIK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 438-177
Fax: (020) 438-176

KONSULAT BURKINA FASO - ZAGRZEB
Medveščak 54, 10000 Zagreb
Tel.: (01)4633-945, 4633-946
Fax: (01)4633-947

GENERALNY KONSULAT REPUBLIKi CYPRU - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb
Tel.: (042) 377-319; 098/451-689
Fax: (042) 377 395

KONSULAT REPUBLIKI WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ - ZAGRZEB
Špansko 22, 10000 Zagreb
Tel.: (01)38-95-127
Fax: (01) 38-93-684

KONSULAT REPUBLIKI CHILE - ZAGRZEB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-74-044; 46-20-616
Fax: (01) 46-20-617

KONSULAT REPUBLIKI CHILE - SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Tel.: (021) 352-401
Fax: (021) 352-407

KONSULAT REPUBLIKI CHILE - DUBROWNIK
Ulica Vatroslava Lisinskog 51/5,
20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 612-134

KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA DANII - ZAGRZEB
Gramača 2 L, 10000 Zagreb
Tel.: (01)37-60-536
Fax: (01)37-60-535

KONSULAT KRÓLESTWA DANII - DUBROWNIK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovnik
Tel: (020) 313- 335
Fax: (020) 416-377

KONSULAT KRÓLESTWA DANII - RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 212-522
Fax: (051) 241-966

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FILIPIN - ZAGRZEB
Tomašićeva 7, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-12-000
Fax: (01) 46-18-414

KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII - ZAGRZEB
Teslina 3, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01)48-11-757

KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII - RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 218-756; 686-301; 098/327-692
Fax: (051) 218-764

KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII - SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Tel.: (021) 345-275; 091/339-1212
Fax: Informacje turystyczne Chorwacja(021) 345-275

KONSULAT IRLANDII - ZAGRZEB
Miramarska 23 (Eurocentar),
10000 Zagreb
Tel.: (01) 6310-025
Fax : (01) 24-13-901

WICEKONSULAT REPUBLIKI WŁOSKIEJ - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Tel.: (052) 773-122
Fax: (052) 773-646

WICEKONSULAT REPUBLIKI WŁOSKIEJ - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Tel.: (052) 388-864; 507-007
Fax: (052) 388-863

KONSULAT REPUBLIKI WŁOSKIEJ - DUBROWNIK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 200-262
Fax: (020) 200-262; 412-838

KONSULAT REPUBLIKI JEMENU - ZAGRZEB
Biankinijeva 6, 10000 Zagreb
Tel./fax: (01)45-53-114

KONSULAT KRÓLESTWA JORDANII - ZAGRZEB
Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-45-957
Fax: (01) 46-45-956

KONSULAT REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI - ZAGRZEB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-94-111
Fax: (01) 48-44-363

KONSULAT REPUBLIKI KAZACHSTANU - UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Tel./Fax: (052) 742-145

KONSULAT REPUBLIKI KENII - ZAGRZEB


Ilica 43/II, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 49-21-873
Fax: (01) 49-21-874

KONSULAT REPUBLIKI ŁOTWY - ZAGRZEB
5. Ravnice b.b., 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-52-717
Fax: (01) 48-52-718

KONSULAT REPUBLIKI LITWY - ZAGRZEB
Amruševa 1/II, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 4811-612; 4810-061
Fax: (01) 4810-061

KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ - RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Tel.: (051) 213-494
Fax: (051) 331-614

KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ - SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Tel.: (021) 480-019
Fax: (021) 380-203

KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII - RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 406-500

KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII - ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Tel./Fax: (023) 211-162

KONSULAT REPUBLIKI MALTY - ZAGRZEB
Pavlinovićeva 4, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 39-00-515
Fax: (01) 39-00-575

KONSULAT REPUBLIKI MALTY - SPLIT
c/o „Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Tel.: (021) 40-51-00; 34-32-61
Fax: (021) 34-53-44

KONSULAT MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH - ZAGRZEB
Mlinovi 81, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-74-338
Fax: (01) 43-36-285

KONSULAT MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 358 824

KONSULAT KSIĘSTWA MONAKO - ZAGRZEB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-60-377
Fax: (01) 48-60-081

KONSULAT MONGOLII - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Zagreb
Tel.: (01) 40-02-025
Fax : (01) 46-49-800

KONSULAT KRÓLESTWA NIDERLANDÓW - DUBROWNIK
c/o „Atlantska plovidba” d.d., Od sv.
Mihajla 1, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 356-141, (020) 356-133
Fax: (020) 356-729

KONSULAT KRÓLESTWA NIDERLANDÓW - OPATIJA
Ulica 9. rujna br. 11, 51410 Opatija
Tel.: (051) 271-977
Fax (051) 271-996

KONSULAT KRÓLESTWA NIDERLANDÓW - SPLIT
Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 312-399

KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII - RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 335-827; (051) 335-831
Fax: (051) 213-549

KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII - DUBROVNIK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 357-945
Fax: (020) 357-043

KONSULAT NOWEJ ZELANDII - ZAGRZEB
Vlaška ulica 50a, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 46-12-060

KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Tel.: (031) 220-006
Fax: (031) 220-007

KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC - RIJEKA
Riva 2, 51000 Rijeka
Tel./Fax: (051) 321-044

KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Tel.: (021) 409-347
Fax: (021) 486-401

KONSULAT SUŁTANATU OMANU - ZAGRZEB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01)4611-161; 4611-163;
4611-098; 4550-303

KONSULAT ISLAMSKIEJ REPUBLIKI PAKISTANU - ZAGRZEB
Pasarićeva Informacje turystyczne Chorwacja12, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 36-44-775/76/77
Fax: (01) 46-17-333

KONSULAT RUMUNII - RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 315-033
Fax: (051) 315-242

KONSULAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ - PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Tel./Fax: (052) 215-758

KONSULAT SYRYJSKIEJ REPUBLIKI ARABSKIEJ - ZAGRZEB
Kaptol 19, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48 14-862
Fax: (01) 48-14-858

KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI - SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Tel. : (021) 315-108
Fax: (021) 315-109

KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI - OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Tel.: (031) 514-710
Fax: (031) 514-764

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI SŁOWENII - SPLIT
Istarska ulica br. 9, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 389-224

KONSULAT REPUBLIKI SUDANU - ZAGRZEB
Vramčeva 17, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 48-17-613

KONSULAT KRÓLESTWA HISZPANII - DUBROWNIK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 426-528
Fax: (020) 326-390

KONSULAT DEMOKRATYCZNEJ, SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI SRI LANKI - ZAGRZEB
Heinzelova 62/a/VI, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 6387-780
Fax: (01) 6387-702

KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI - RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 212-287
Fax: (051) 211-014

KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI - SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Tel.: (021) 338-234
Fax: (021) 314-530

KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA TAJLANDII - ZAGRZEB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb
Tel./Fax (01) 48-30-359

KONSULAT REPUBLIKI TUNEZJI - ZAGRZEB
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-15-068; kom.: 098/708-564
Fax: (01) 46-19-566

KONSULAT UKRAINY - ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Tel.: (023) 789-29-88
Fax:(023) 36-44-30

KONSULAT ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ - DUBROWNIK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I. kat, 20000 Dubrovnik
Tel./Fax: (020) 324-597

KONSULAT ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: (021) 346- 007
Fax: (021) 362- 905

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji
E-mail: diplom@mvpei.hr, mvpei@mvpei.hr
Web: www.mvpei.hr

INFORMACJE

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA (CHORWACKA WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: info@htz.hr
www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7,
A- 1090 Wien
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at
Web: at.croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43,
Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail:kroatien-tourismus@t-online.de
Web: de.croatia.hr

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr

Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via Lucullo 3, 00187 Roma, Italia
Tel.: + 39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká Republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz
Web: cz.croatia.hr

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 55 562 054; + 421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk
Web: sk.croatia.hr

Horvát Informacje turystyczne ChorwacjaIdegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Tel.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu
Web: hu.croatia.hr

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail:croatie.ot@wanadoo.fr
Web: fr.croatia.hr

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164
Fulham Palace Road, United Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk
Web: gb.croatia.hr

Croatian National Tourist Office


New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite
4003, U.S.A.
Tel.: + 1 212 279 8672, + 1 212 279 8674
toll-free: 800 829 4416
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net
Web: us.croatia.hr

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
ul. Koszykowa 54, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl
Web: pl.croatia.hr

Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080, +46 8 5348 2081
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: croinfo@telia.com
Web: se.croatia.hr

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme


1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl
Web: nl.croatia.hr

Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 55 018 83
E-mail: info@visitcroatia.be
Web: be.croatia.hr

Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 93
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr

Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: hrinfo@siol.net
Web: si.croatia.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tel.: +41 43 336 2030, +41 43 336 2031
+41 43 336 2032, +41 43 336 2034
Fax: +41 43 336 2039
E-mail: info@visitkroatien.ch
Web: ch.croatia.hr

Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C , Espana
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es
www.visitcroacia.es

JAPONIA
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka
1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp
Web: visitcroatia.jp

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA - ODDZIAŁY ŻUPANIJI (WOJEWÓDZTW)

Bjelovarsko-bilogorska
Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 43 243 944
Fax: +385 43 241 229
E-mail: info@tzbbz.hr
Web: www.tzbbz.hr

Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV. br. 1,
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 35 408 393
Fax: +385 35 408 392
E-mail: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr
Web: www.tzbpz.hr

Dubrovačko-neretvanska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 324 999
Fax: +385 20 324 224
E-mail: info@visitdubrovnik.hr
Web: www.visitdubrovnik.hr

Istarska
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.: +385 52 452 797
Fax: +385 52 452 796
E-mail: info@istra.hr
Web: www.istra.hr

Karlovačka
Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 320
Fax: +385 47 601 415
E-mail: info@tzkz.hr
Web: www.tzkz.hr

Koprivničko-križevačka
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 48 624 408
Fax: +385 48 624 407
E-mail: ured@tz-kckz.com
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Krapinsko-zagorska
D.G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Tel./Fax: +385 49 233 653
E-mail: info@tzkzz.hr
Web: www.tzkzz.hr
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./Fax: +385 53 574 687
E-mail: info@lickosenjska.com
Web: www.lickosenjska.com

Međimurska
J. B. Informacje turystyczne ChorwacjaJelačića 22, 40000 Čakovec
Tel./Fax: +385 40 390 191
E-mail: info@tzm.hr
Web: www.tzm.hr

Osječko-baranjska
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 214 852
Fax: +385 31 214 853
E-mail: info@tzosbarzup.hr
Web: www.tzosbarzup.hr

Požeško-slavonska
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 34 290 177
Fax: +385 34 290 226
E-mail: kontakt@tzzps.hr
Web: www.tzzps.hr

Primorsko-goranska
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Fax: +385 51 272 909
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr

Sisačko-moslavačka
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Tel.: +385 44 540 163
Fax: +385 44 540 164
E-mail: tzsmz@email.t-com.hr
Web: www.turizam-smz.hr

Splitsko-dalmatinska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Tel./Fax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr
Web: www.dalmatia.hr

Šibensko-kninska
Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 219 072
Fax: +385 22 212 346
E-mail: info@sibenikregion.com
Web: www.sibenikregion.com

Varaždinska
Uska 4, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 210 096
Fax: +385 42 210 073
E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr
Web: www.turizam-vzz.hr

Virovitičko-podravska
Masarykova 6, 33000 Virovitica
Tel.: +385 33 726 069
Fax: +385 33 722 060
E-mail: ured@tzvpz.hr
Web: www.tzvpz.hr

Vukovarsko-srijemska
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel./Fax: +385 32 344 034
E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
Web: www.tzvsz.hr

Zadarska
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1
23000 Zadar
Tel.: +385 23 315 316
Fax: +385 23 315 107
E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr
Web: www.zadar.hr

Zagrebačka
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4873 665
Fax: +385 1 4873 670
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr

CENTRA TURYSTYCZNO - INFORMACYJNE

ISTRIA

ŻUPANIA ISTRYJSKA

ISTRIA
Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400
E-mail: info@istra.hr; info@istra.com
Web: www.istra.hr; www.istra.com

FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124
E-mail: info@istria-funtana.com
Web: www.istria-funtana.com

LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560
E-mail: info@istria-rabac.com
Web: www.istria-rabac.com

MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227
E-mail: info@istria-medulin.com
Web: www.istria-medulin.com

NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Telefon: 052 , 757 075, Fax: 052 757 075
E-mail: info@istria-novigrad.com
Web: www.istria-novigrad.com

POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665
E-mail: info@istria-porec.com
Web: www.istria-porec.com

PULA
Forum 3, 52100 Pula
Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855
E-mail: info@istria-pula.com
Web: www.istria-pula.com

ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007
E-mail: info@istria-rovinj.com
Web: www.istria-rovinj.com

UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649
E-mail: info@istria-umag.com
Web: www.istria-umag.com

VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187
E-mail: info@istria-vrsar.com
Web: www.istria-vrsar.com

ISTRIA ŚRODKOWA
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886
E-mail: info@istria-central.com
Web: www.istria-central.com

BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
Tel.: 052 824 270, Fax: 052 824 045
E-mail: info@istria-bale.com
Web: www.istria-bale.com

BRTONIGLA
Glavna 3a, 52474 Brtonigla
Tel.: 052 774 307, Fax: 052 720 860
E-mail: info@istria-brtonigla.com
Web: www.istria-brtonigla.com

BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
Tel.: 052 773 353, Fax: 052 773 353
E-mail: Informacje turystyczne Chorwacjainfo@istria-buje-buie.com
Web: www.istria-buje-buie.com

BUZET
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
Tel.: 052 662 343, Fax: 052 662 343
E-mail: info@istria-buzet.com
Web: www.istria-buzet.com

FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
Tel.: 052 383 727, Fax: 052 383 728
E-mail: info@istria-fazana.com
Web: www.istria-fazana.com

KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
Tel.: 052 463 140, Fax: 052 463 140
E-mail: info@istria-kastelirlabinci.com
Web: www.istria-kastelirlabinci.com

SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Tel.: 052 560 349, Fax: 052 560 349
E-mail: info@istria-svetvincenat.com
Web: www.istria-svetvincenat.com

TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
Tel.: 052 443 250, Fax: 052 443 570
E-mail: info@istria-tarvabriga.com
Web: www.istria-tarvabriga.com

VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
Tel.: 052 511 700, Fax: 052 511 700
E-mail: info@istria-vodnjan.com
Web: www.istria-vodnjan.com

ŽMINJ
Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
Tel.: 052 846 792, Fax: 052 846 844
E-mail: info@istria-zminj.com
Web: www.istria-zminj.com

KVARNER

ŻUPANIA PRIMORSKO-GORANSKA

KVARNER INFO - WROTA ADRIATYKU
Čikovići bb, 51215 Kastav
Tel.: 051 623 333, 628 888
Fax: 051 623 334
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr

INFO PUNKT KUK (RIWIERA OPATIJA)
Nova cesta bb, 51215 Matulji
Tel.: 051 279 816, Fax: 051 279 816
E-mail: opatija@opatija-tourism.hr
Web: www.opatija-tourism.hr

KVARNER INFO - JUG
Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski
Tel.: 051 791 171, Fax: 051 224 306
E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr

KVARNER INFO - PORT LOTNICZY RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Tel.: 051 222 336, Fax: 051 841 892
E-mail: infopunkt@krk.hr
Web: www.krk.hr

INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Tel.: 051 812 156, Fax: 051 812 156
E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr
Web: www.tz-delnice.hr

RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: 051 335 882, Fax: 051 214 706
E-mail: tic@ri.t-com.hr
Web: www.tz-rijeka.hr

CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Tel.: 051 241 051, Fax: 051 241 867
E-mail: td-crikvenica@tzg-crikvenice.hr
Web: www.tzg-crikvenice.hr

KRK
Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk
Tel.: 051 220 226, Fax: 051 220 226
E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tic@tz-krk.hr
Web: www.tz-krk.hr

CRES
Cons 10, 51557 Cres
Tel.: 051 571 535, Fax: 051 571 535
E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-cres.hr

MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Tel.: 051 231 547, 231 884
Fax: 051 233 373
E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malilosinj.hr

RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Tel.: 051 771 111, 724 064
Fax: 051 771 110
E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr,
sarengrad@tzg-rab.hr
Web: www.tzg-rab.hr

BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška
Tel.: 051 856 817, Fax: 051 856 544
E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-baska.hr

MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Tel.: 051 859 207, Fax: 051 858 254
E-mail:tzo-malinska@ri.t-com.hr
tic-malinska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malinska.hr

NJIVICE - OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Tel.: 051 841 042, 846 735
Fax: 051 841 042
E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr

PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Tel.: 051 854 860, Fax: 051 854 970
E-mail: info@tzpunat.hr
Web: www.tzpunat.hr

FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Tel.: 051 835 163, Fax: 051 830 000
E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.tz-fuzine.hr

SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Tel.: 051 765 165, Fax: 051 765 165
E-mail: tzm-selce@ti.t-com.hr
Web: www.tzselce.hr

OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Tel.: 051 271 310, Fax: 051 712 290
E-mail: opatijainfo@ri.t-com.hr
Web: www.opatija-tourism.hr

DALMACJA Informacje turystyczne Chorwacja- REGION ZADARU

ŻUPANIA ZADARSKA

BIOGRAD N/M
Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/M
Tel.: 023 383 123, 383 123
E-mail: info@tzg-biograd.hr
Web: www.visitzadar.net

PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Tel.: 023 611 286, Fax: 023 611 286
E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr
Web: www.pag-tourism.hr

ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Tel.: 023 316 166, Fax: 023 211 781
E-mail: info@tzzadar.hr
Web: www.visitzadar.net

NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Tel.: 023 264 280, Fax: 023 265 247
E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr
Web: www.nin.hr

STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Tel.: 023 369 245, Fax: 023 369 255
E-mail: info@rivijera-paklenica.hr
Web: www.rivijera-paklenica.hr

ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Tel.: 023 265 461, Fax: 023 265 462
E-mail: zaton-zd@inet.hr
Web: www.zaton-zd.hr

VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Tel.: 023 362 196, Fax: 023 362 196
E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr
Web: www.otok-vir.info

PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Tel.: 023 381 892, Fax: 023 381 608
E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr
Web: www.pakostane.hr

SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Tel.: 023 389 071, Fax: 023 389 239
E-mail: info@sv-filipjakov.hr
Web: www.sv-filipjakov.hr

DALMACJA - REGION SZYBENIKA

ŻUPANIA ŠIBENSKO-KNINSKA

SZYBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Szybenik
Tel.: 022 214 411, Fax: 022 214 266
E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr

VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Tel.: 022 443 888, Fax: 022 442 111
E-mail: info@vodice.hr
Web: www.vodice.hr

BETINA
Trg na moru 2, 22244 Betina
Tel.: 022 436 522, Fax: 022 436 523
E-mail: tz-betina@hi.t-com.hr

BRODARICA - KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj - Brodarica
Tel.: 022 350 612, Fax: 022 350 612
E-mail: info@tz-brodarica.hr
Web: www.tz-brodarica.hr

GREBAŠTICA
Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica
Tel.: 022 577 044, Fax: 022 577 044
E-mail: info@tz-grebastica.hr
Web: www.tz-grebastica.hr

JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Tel.: 022 439 120, Fax: 022 439 905
E-mail:
turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr
Web: www.summernet.hr/jezera

KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Tel.: 022 664 822, Fax: 022 664 819
E-mail: info@tz-knin.hr
Web: www.tz-knin.hr

MURTER - KORNATI
Rudina bb, 22244 Murter
Tel.: 022 434 995, Fax: 022 434 950
E-mail:info@tzo-murter.hr
Web: www.tzo-murter.hr

PIROVAC
Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac
Tel.: 022 466 770, Fax: 022 466 770
E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr
Web: www.tz-pirovac.hr

PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Tel.: 022 571 111, Fax: 022 571 703
E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr
Web: www.tz-primosten.hr

ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Tel.: 022 559 253, Fax: 022 558 030
E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr
Web: www.rogoznica.net

SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Tel.: 022 771 306, Fax: 022 771 336
E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr
Web: www.skradin.hr

TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Tel.: 022 438 604, Fax: 022 438 603
E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr
Web: www.tz-tisno.hr

TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Tel.: 022 446 143, Fax: 022 446 143
E-mail: tztribunj@inet.hr
Web: www.tz-tribunj.hr

ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Tel.: 022 553 557
E-mail: tzzlarin@net.hr

DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Tel.: 022 888 619, Fax: 022 888 609
E-mail: info@tz-drnis.hr
Web: www.tz-drnis.hr

DALMACJA - REGION SPLITU

ŻUPANIA SPLITSKO-DALMATINSKA

HVAR
Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Tel.: 021 741 059, Fax: 021 741 059
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr
Web: Informacje turystyczne Chorwacjawww.tzhvar.hr

MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Tel.: 021 612 002, Fax: 021 616 288
E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr
Web: www.makarska.hr

SINJ
Vrlička 41, 21230 Sinj
Tel.: 021 826 352, Fax: 021 826 352
E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr
Web: www.sinj.hr

SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Tel.: 021 345 606, Fax: 021 348 604
E-mail: turistinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com

SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Tel.: 021 630 551, Fax: 021 630 551
E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr
Web: www.supetar.hr

TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II Br. 1,
21220 Trogir
Tel.: 021 885 628, Fax: 021 885 628
E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr
Web: www.trogir.hr

VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Tel.: 021 717 017, Fax: 021 717 018
E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr
Web: www.tz-vis.hr

BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Tel.: 021 635-638, Fax: 021 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr

BOL
Riva bb, 21420 Bol
Tel.: 021 635 440, Fax: 021 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr

DALMACJA - REGION DUBROWNIKA

ŻUPANIA DUBROVAČKO - NERETVANSKA

STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Tel.: 020 754 452, Fax: 020 754 452
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr

KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Tel.: 020 691 336, Fax: 020 691 336
E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr

OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Tel.: 020 713 718, Fax: 020 714 001
E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr
Web: www.tz-orebic.com

OREBIĆ II.
Bana J. Jelačića 53, 20250 Orebić
Tel.: 020 714 070
E-mail: orebic@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korczula
Tel.: 020 715 867, Fax: 020 715 866
E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr
Web: www.visitkorcula.net

VELA LUKA
Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Tel.: 020 813 619, Fax: 020 813 619
E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr
Web:www.velaluka.hr

LASTOVO
Prijevor 7, 20290 Lastovo
Tel.: 020 801 018, Fax: 020 801 140
E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr
Web: www.lastovo-tz.net

SOBRA
Zabrežje 2 , 20225 Babino Polje
Tel.: 020 746 025, Fax: 020 746 022
E-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr

SLANO
20232 Slano
Tel.: 020 871 236, Fax: 020 871 555
E-mail:
tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO

DUBROWNIK
Brsalje 5, 20000 Dubrownik
Tel.: 020 312 011, Fax: 020 323 725
E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr

ŽUPA DUBROVAČKA
Šetalište dr. F. Tuđmana 7, 20207 Srebreno
Tel.: 020 486 254, Fax: 020 487 003
E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr
Web: www.dubrovnik.riviera.com

CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Tel.: 020 478 025, Fax: 020 479 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr

TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Tel.: 020 743 433, Fax: 020 743 290
E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr
Web: www.tzo-trpanj.hr

BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel.: 020 851 850, Fax: 020 851 241
E-mail: tz-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr

DRAČE
20246 Drače
Tel./Fax: 020 741 130
E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr
Web: www.tzjanjina.hr

DUBROVNIK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 312 011
E-mail: ured.pile@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - GRUŽ
Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 417 983
E-mail: ured.gruz@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - LAPAD
Šetalište kralja Zvonimira 25,
20000 Dubrovnik
Tel: 020 437 460
E-mail: ured.lapad@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 891 230
E-mail: ured.zaton@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - ORAŠAC
Autobusna stanica Orašac,
20000 Dubrovnik
Tel.: 020 891 166
E-mail: ured.orasac@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovnik
Tel.: Informacje turystyczne Chorwacja020 759 086
E-mail: ured.lopud@tzdubrovnik.hr

DUBROVNIK - ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Tel.: 020 758 084
E-mail: ured.sipan@tzdubrovnik.hr

GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Tel.: 020 744 186, Fax: 020 744 086
E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr

KUČIŠTE
20267 Kučište
Tel.: 099 3158 751
E-mail: kuciste@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

LOVIŠTE
20269 Lovište
Tel.: 020 718 051
E-mail: loviste@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

MOLUNAT
20219 Molunat
Tel.: 020 794 342, Fax: 020 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr

POTOMJE
20244 Potomje
Tel.: 020 742 179
E-mail: potomje@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Tel.: 020 861 137, Fax: 020 851 241
E-mail: tz-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr

SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Tel.: 020 832 255, Fax: 020 832 188
E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr

TRSTENIK
20245 Trstenik
Tel.: 020 748 058
E-mail: trstenik@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

VIGANJ
20267 Viganj
Tel.: 020 719 059
E-mail: viganj@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK (LOTNISKO)
20213 Čilipi
Tel.: 020 773 313, Fax: 020 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr

ŽULJANA
Kraj bb, 20247 Žuljana
Tel.: 020 756 227, Fax: 020 756 227
E-mail: turisticka.zajednica.zuljana@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr

LIKA - KARLOVAC

ŻUPANIA KARLOVAČKA

KARLOVAC
Trg Petra Zrinskog 3,
47000 Karlovac
Tel.: 047 615 320, Fax: 047 600 602
E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr
Web: www.karlovac-touristinfo.hr

RAKOVICA
Grabovac bb, 47245 Grabovac
Tel.: 047 784 303, Fax: 047 784 039
E-mail: info@rakovica.hr
Web: www.rakovica.hr

OGULIN
Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Tel.: 047 532 278, Fax: 047 532 278
E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr,
aleksandra@tz-grada-ogulina.hr,
info@tz-slunj.hr,
Web: www.tz-ogulina.hr, www.tz-slunj.hr

ŻUPANIA LIČKO-SENJSKA

JEZIORA PLITWICKIE
Rastovača b.b., 53230 Korenica
Tel.: 053/ 751 058
E-mail: info@tzplitvice.hr
Web: www.tzplitvice.hr

NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Tel.: 053 661 404, Fax: 053 663 238
E-mail: info@tz-novalja.hr
Web: www.tz-novalja.hr

SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Tel.: 053 881-068, Fax: 053 881-219
E-mail: info@tz-senj.hr
Web: www.tz-senj.hr

MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Tel.: 053 771 603, Fax: 053 771 603
E-mail: info@tz-otocac.hr
Web: www.tz-otocac.hr

CHORWACJA CENTRALNA

ŻUPANIA BJELOVARSKO - BILOGORSKA

DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel.: 043 331 382, Fax: 043 331 285
E-mail: tic@daruvar.hr
Web: www.tz-daruvar.hr

BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel.: 043 243 944, Fax: 043 241 229
E-mail: info@tzbbz.hr,
tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr
Web: www.tzbbz.hr

ŻUPANIA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Tel.: 048 621 433, Fax: 048 623 178
E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
Web: www.koprivnicatourism.com

KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Tel.: 048 681 199, Fax: 048 681 199
E-mail: turisticka.zajednica.grada.krizevaca@
kc.t-com.hr

ŻUPANIA KRAPINSKO-ZAGORSKA

KRAPINA
Magistratska 11, 49000 Krapina
Tel.: 049 371 330, Fax: 049 371 330
E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.krapina.hr

MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Tel.: 049 468 380, Fax: 049 301 011
E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr
Web: www.info-marija-bistrica.hr

STUBIČKE TOPLICE
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Tel.: 049 282 727, Fax: 049 283 404
E-mail: tzo@stubicketoplice.hr
Web: www.stubicketoplice.hr

KRAPINSKE TOPLICE
Zagrebačka 4, 9217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 232 106, Fax: 049 232 106
E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Web: www.krapinsketoplice.net

ŻUPANIA MEĐIMURSKA

ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Tel.: 040 313 319, Fax: 040 310 991
E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr
Web: www.tourism-cakovec.hr

SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri
Tel.: 040 868 619, Fax: 040 868 922
E-mail: info@svetimartin.hr
Web: www.svetimartin.hr

PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Tel.: 040 638 694, Fax: 040 645 303
E-mail: dom_kulture@prelog.hr
Web: www.prelog.hr

ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Tel.: 040 851 325, Fax: 040 851 325
E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr
Web: www.tic-strigova.hr

MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radić 1, 40315 Mursko Središće
Tel: 098 242 899
E-mail: turistickazgms@gmail.com
Web: www.mursko-sredisce.hr

ŻUPANIA SISAČKO-MOSLAVAČKA

SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Tel.: 044 522 655, Fax: 044 521 615
E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr
Web: www.sisakturist.com

KUTINA
Crkvena 42, 44320 Kutina
Tel.: 044 681 004, Fax: 044 680 110
E-mail: ured@turizam-kutina.hr
Web: www.turizam-kutina.hr

PARK PRZYRODY LONJSKO POLJE
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: 044 672 080, 606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

ŻUPANIA VARAŽDINSKA

VARAŽDIN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Tel.: 042 210 987, 210 985
E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr

VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg Slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Tel.: 042 633 133, Fax: 042 205 635
E-mail: info@toplice-vz.hr
Web: www.toplice-vz.hr

LUDBREG
Trg svetog Trojstva 1a, 42230 Ludbreg
Tel: 042 810 690, Fax: 042 810 690
E-mail: info@tz-ludbreg.hr
Web: www.tz-ludbreg.hr

ZAGRZEB

ZAGRZEB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagrzeb
Tel.: 01 4814 051, 4814 052, 4814 054
Fax: 01 4814 056
E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr

ZAGRZEB PORT LOTNICZY
Pleso bb, 10150 Zagrzeb
Tel.: 01 6265 091
E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr

ZAGRZEB - DWORZEC GŁÓNY
Trg Kralja Tomislava 12, 10000 Zagrzeb
Web: www.zagreb-touristinfo.hr

ŻUPANIA ZAGREBAČKA

SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Tel.: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050
E-mail: info@tz-samobor.hr
Web: www.tz-samobor.hr

JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
Tel.: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940
E-mail: info@tzgj.hr
Web: www.tzgj.hr

IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591
E-mail: info@tzig.hr
Web: www.tzig.hr

VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Tel.: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378
E-mail: tzvg@tzvg.hr
Web: www.tzvg.hr

ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Tel.: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309
E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr
Web: www.zapresic.hr

KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Tel.: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910
E-mail: krasic@tzzz.hr

ŻUPANIA ZAGRZEBSKA
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4873 665, Fax: 01 4873 670
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr

SLAWONIA

ŻUPANIA BRODSKO-POSAVSKA

NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška
Tel.: 035 361 494, Fax: 035 361 494
E-mail: tzgng@email.t-com.hr
Web: www.tzgng.hr

BROD - TURIST
Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod
Tel.: 035 445 765, Fax: 035 448 594
E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr
Web: www.tzgsb.hr

ŻUPANIA OSJEČKO-BARANJSKA

PARK PRZYRODY KOPAČKI RIT
Ritska bb , 31327 Kopačevo,
Tel.: 031 752 320, Fax: 031 752 321
E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr
Web: www.kopacki-rit.hr

ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Tel.: 031 812 319, 822 376
Fax: 031 822 319, 822 375
E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr
Web: www.tz-djakovo.hr

DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2 (Wspólnota
Turystyczna: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Tel.: 031 633 103, Fax: 031 633 103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr
Web: www.tz-donjimiholjac.hr

BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Tel.: 031 751 480, Fax: 031 751 481
E-mail: info@tzo-bilje.hr
Web: www.tzo-bilje.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD
Županijska 2, 31000 Osijek
Tel.: 031 203 755, Fax: 031 203 947
E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr
Web: www.tzosijek.hr

OSIJEK - TWIERDZA
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Tel.: 031 210 120, Fax: 031 210 120
E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr
Web: www.tzosijek.hr

BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Tel.: 031 702 080,
Fax: 031 702 080, 495 975
E-mail: info@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr

BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Tel.: 031 734-131,
Fax: 031 734-131, 495 975
E-mail:beata@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr

ŻUPANIA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Tel.: 033 721 241, Fax: 033 721 241
E-mail: virovitica@hi.t-com.hr
Web: www.virovitica.hr

SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Tel.: 033 553 629, Fax: 033 553 629
E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

ŻUPANIA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Tel.: 032 334 653, Fax: 032 334 658
E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr
Web: www.tz-vinkovci.hr

Szanowni Państwo,

ze względu na własny komfort i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa prosimy, o sprawdzenie, czy jesteście Państwo zameldowani na cały okres pobytu, od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu.

Jest to szczególnie ważne i potrzebne w przypadku kwater prywatnych, ponieważ wpływa na jakość oferowanych usług oraz Państwa bezpieczeństwo. Poza tym uniemożliwia nielegalną działalność osobom, które nie zarejestrowały świadczenia usług zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Życzymy udanego pobytu.


Źródło: CNTB
Zobacz również:
Popularne obiekty
Kraje
Regiony
Obiekty w pobliżu
Filmy
Apartamenty prywatne Pag Apartamenty prywatne Pag od 4.20 € / 4.20 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 750 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; rodzaj dna w morzu: żwirowe; dostęp do plaży: samochodem, pieszo - blisko, pieszo - daleko. Odległości: Kantor do 600 m, wypożyczalnia rowerów 420 m,... Apartamenty prywatne Novi Vinodolski Apartamenty prywatne Novi Vinodolski od 8.36 € / 8.36 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 900 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): kamienista; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia sprzętu wodnego; szkoła nurkowania. Odległości: Sklep z pamiątkami do 500 m, kawiarnia... Hotel Corinthia - Baška Hotel Corinthia - Baška od 17.57 € / 17.57 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja, śniadanie bufet w godzinach 07:00 - 10:00 . Ośrodek oferuje: Odległość: 100 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: piaszczyste, żwirowe; plaża... Apartamenty Medena Apartamenty Medena od 7.54 € / 7.54 PLN Położenie: Bez wyżywienia. możliwość dokupienia: śniadanie, obiadokolacja. Ośrodek oferuje: Odległość: 250 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, betonowa; prysznic; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia... Apartamenty Croatia Apartamenty Croatia od 5.33 € / 5.33 PLN Położenie: Bez wyżywienia. możliwość dokupienia: śniadanie, kolacja. Ośrodek oferuje: Odległość: 150 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: żwirowe; prysznic; leżaki na plaży (płatne);... Hotel Pharos Hotel Pharos od 21.29 € / 21.29 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: 250 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista; rodzaj dna w morzu: żwirowe, kamieniste; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łódki, rowery wodne,... Hotel  Fontana Hotel Fontana od 18.00 € / 18.00 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja; obiad; kolacja, kolacja w formie bufetu, napoje dodatkowo płatne w godzinach 18:30 - 21:00 , obiad kilka dań do wyboru z karty, napoje dodatkowo płatne w godzinach 12:00 - 14:00 , śniadanie bufet, kawa i... Apartamenty prywatne Novalja Apartamenty prywatne Novalja od 6.11 € / 6.11 PLN Ośrodek oferuje: Odległość: do 850 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): piaszczysta, skalista; łagodne zejście do morza; rodzaj dna w morzu: piaszczyste, żwirowe; plaża strzeżona (ratownik); wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne, skutery... Pawilony Ad Turres Pawilony Ad Turres od 20.14 € / 20.14 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja, śniadanie bufet. Ośrodek oferuje: Odległość: 350 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista; leżaki na plaży (płatne); parasole na plaży (płatne); restauracja; dostęp do plaży: pieszo -... Hotel Lavanda Hotel Lavanda od 23.43 € / 23.43 PLN Położenie: Śniadanie; obiadokolacja; obiad; kolacja w godzinach 18:30 - 21:00 , śniadanie bufet w godzinach 07:00 - 10:00 . Ośrodek oferuje: Odległość: 50 m; tekstylna; rodzaj plaży (podłoże): żwirowa, skalista, betonowa; łagodne zejście do...
Opinie i wspomnienia
Obiekty
Miejscowości
Chorwacja » Kvarner » Kraljevica » Hotel Uvala Scott
Beata (Florencja, 2012-11-22) - Średnia ocena: 5.0
Kompleks hotelowy - w wiekszosci bungalow znajduje sie z dala od miasteczka w zatoce z widokiem na most laczacy staly lad z wyspa Kirk. Oprocz restauracji hotelowej do dyspozycji gosci jest bar hotelowy, tawerna / gorace i zimne dania/ oraz mini barek przy plazy. Zacisze sprawia, ze jest to swietne miejsce wypoczynku dla ludzi szukajacych spokoju oraz nastawionych na zwiedzanie. Jedna z jadalni hotelowych posiada obszerny taras / widok na zatoke/ ktory mozna wykorzystac na spozywanie posilkow. Polecam zwiedzanie okolic.

Chorwacja » Dalmacja » Omiš » Apartamenty prywatne - Riviera Omiš
Marek (Świdnik , 2012-11-22) - Średnia ocena: 3.2
Nemira malowniczo poł.blisko do plaży,dobre retauracje,dodatkowe atrakcje(rejs statkiem,rafting)

Chorwacja » Dalmacja » Zadar » Apartamenty Zaton Holiday Resort
Joanna I Adam (Poznań, 2012-11-15) - Średnia ocena: 4.9
Bez wątpienia urokliwe miejsce, praktyczne pokoje, znakomite wyposażenie kuchni. Ośrodek czysty i zadbany, blisko do morza i basenu. Jesteśmy zauroczeni :-)

Chorwacja » Dalmacja » Pag » Apartament w prywatnym domu Pag 024
Bolesław (Rybnik, 2012-11-08) - Średnia ocena: 3.4
Polecamy to miejsce zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz wybierają się do Chorwacji. Pag jest ładną miejscowością. Mili gospodarze, służący pomocą, a zwłaszcza Pni Beata z biura PERLA, która opiekuje się Polakami na miejscu, dzięki niej czujemy się bezpiecznie.

Chorwacja » Dalmacja » Zadar » Apartamenty Zaton Holiday Resort
Andrzej (Krzywaczka, 2012-11-07) - Średnia ocena: 4.9
Miejsce spokojne,czyste,zadbane. Na przestrzeni kilku lat stale poprawiające swój standart. Obsługa kulturalna,dyskretna. Niedaleko Zadar,wyspa Pag,oraz cudowne miasteczko Nin.

Chorwacja » Dalmacja » Pag » Apartament w prywatnym domu Pag 131
Patrycja (MYSŁOWICE, 2012-11-07) - Średnia ocena: 5.0
Okolica śliczna, widoki piękne ,plaża żwirkowa -najbliższa przy hotelu Pagus, na przełomie maja i czerwca spokój i cisza, bardzo mało turystów,ładne miasteczko z wąskimi uliczkami i przyjaźni ludzie oddają klimat śródziemnomorski. Apartament duży, przestronny z ogromnym tarasem. Na wyposażeniu jest wszystko a dwie duże sypialnie to komfort dla rodzin z dziećmi. Świetny kontakt z Panią referentką z biura podróży Perla Pag :)
Chorwacja » Dalmacja » Makarska
Rafal (Warszawa, 2013-06-20) - Średnia ocena: 4.8
Makarska to przecudowna miejscowość, gdy tylko tutaj przyjechałam, od razu się zakochałam. Wiele atrakcji, w szczególności na plaży ( skutery wodne, paralotnie, narty wodne itp...) Wspaniała atmosfera, przemili ludzie którzy w większości mówią albo rozumieją po polsku. Warto wybrać się wieczorami na spacery lub do centrum, gdzie zawsze się coś dzieje i każdy znajdzie coś dla siebie:)

Chorwacja » Kvarner » Crikvenica
Beata (Florencja, 2012-11-22) - Średnia ocena: 5.0
Turystyczna miejscowosc z duza iloscia barow, restauracji, cukierni i sklepikow ustytuowanych wzdluz placy, dobrze zorganizowane miejsca do parkowania. Plaza platna i nieplatna- doskonale miejsce dla ludzi szukajacych rozrywki. Polecam szczegolnie po sezonie, kiedy to ruch jest zdecydowanie mniejszy i na plazy mozna zawsze znalesc wolne lezaki. W porcie znajduje sie duza ilosc niewielkich stateczkow wycieczkowych oferujacych rozne opcje zwiedzania okolic i liczne atrakcje np. piknik, obiad na statku, zwiedzanie groty, itd,

Chorwacja » Dalmacja » Seget Vranjica
Mirosław (Żagań, 2012-11-16) - Średnia ocena: 2.1
Dobra miejscowość wypadowa do zwiedzania Środkowej Dalmacji. Blisko do Trogiru, Splitu,Szibenika czy Parku Narodowgoi Krka.

Chorwacja » Dalmacja » Novalja
Sebastian (Wodzisław Śląski, 2012-11-06) - Średnia ocena: 4.2
Ładna miejscowość. Dla młodzieży dużo dyskotek i impres

Chorwacja » Dalmacja » Tučepi
JANUSZ (GOLENIÓW, 2012-10-17) - Średnia ocena: 5.0
Przyjemne miejsce na wypoczynek.Z jednej strony góry z drugiej morze.Plaża żwirowa ciagnie się wzdłuż promenady,są też drzewa a co za tym idzie takze cień.Woda bardzo czysta,można pływać,łagodne zejście.Dużo restauracji i tawern.5 km do Makarskiej,75 km do Mediugoje.Bardzo polecam.

Chorwacja » Dalmacja » Tučepi
JANUSZ (GOLENIÓW, 2012-10-17) - Średnia ocena: 5.0
Przyjemne miejsce na wypoczynek.Z jednej strony góry z drugiej morze.Plaża żwirowa ciagnie się wzdłuż promenady,są też drzewa a co za tym idzie takze cień.Woda bardzo czysta,można pływać,łagodne zejście.Dużo restauracji i tawern.5 km do Makarskiej,75 km do Mediugoje.Bardzo polecam.
© 2010 - 2024 Lasty.com.pl